מילון ערבית מדוברת
menu
חפשו מילה, כִּלְמֵה או كلمة
close
קשרים בין מילים

זכר - נקבה

זכר - נקבה יחיד - רבים נשמע כמו - בערבית נשמע כמו - בעברית מילה נרדפת - ערבית מילה נרדפת - עברית
תגובה הפכים כפילויות צירופים נגזרות פעיל - סביל
משמעות נוספת בעברית משמעות נוספת בערבית בינוני פועל בינוני פעול מַצְדַר (שם פעולה) ראו גם
מילה 1
מילה 2
סוג קשר
תַ׳אנְיֵה (20)
תַ׳וַאנִי (1980)
יחיד - רבים
עֻנְף (25)
עַנִיף (26)
אחרים
צַחִיפֵה (28)
צַחַאפֵה (29)
נגזרות
צַחִיפֵה (28)
גַ׳רִידֵה (1392)
נרדפות ערבית
צַחִיפֵה (28)
צַחַפִי (4988)
נגזרות
צַחִיפֵה (28)
צֻחֻף (5528)
יחיד - רבים
נֻקְטַה (31)
נֻקְטַתֵין (3124)
נגזרות
נֻקְטַה (31)
נֻקַט (3733)
יחיד - רבים
כּוּפִיֵّה (34)
חַטַّה (1033)
נרדפות ערבית
זְבּוּן (38)
זַבַּאיֵן (5035)
יחיד - רבים
וַצְ׳ע (39)
אַוְצַ׳אע (5505)
יחיד - רבים
וַצְ׳ע (39)
חַאלֵה (7312)
נרדפות ערבית
אִנְתַהַא (43)
אִנְתִהַאאְ (7215)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְוַלַד (45)
חִ׳לֵק (5087)
נרדפות ערבית
אַגְ׳נַבִּי (46)
עַ׳רִיבּ (4031)
נרדפות ערבית
אַגְ׳נַבִּי (46)
אַגַ׳אנֵבּ (4108)
יחיד - רבים
צִנִיֵّה (47)
צִדְר (7613)
נרדפות ערבית
קַרַאר (48)
אִתַّחַ׳ד׳ קַרַאר (3136)
צירופים
פַקִיר (51)
פֻקַרַא (6679)
יחיד - רבים
עַ׳רִיבּ (54)
עַ׳רִיבּ (4031)
דומה בערבית
עַ׳רִיבּ (54)
עַ׳רַאבֵּה (6800)
נגזרות
עַ׳נִי (55)
פַקִיר (51)
הפכים
עַ׳נִי (55)
אַעְ׳נִיַא (6680)
יחיד - רבים
מַקְעַד (58)
בַּנְכּ (4410)
נרדפות ערבית
מַקְעַד (58)
מַקְעַד (6916)
משמעות נוספת בעברית
מַקְעַד (58)
מַקַאעֵד (8748)
יחיד - רבים
חַטّ (61)
מַחְטוּט (5280)
בינוני פעול
חַטّ (61)
חַאטֵט (8344)
בינוני פועל
חֻבּّ (63)
עִיד אֵלְחֻבּّ (3191)
צירופים
חֻבּّ (63)
מַחַבֵּّה (5074)
נרדפות ערבית
וַסִילֵה (64)
וַסַאאֵל (8761)
יחיד - רבים
וִסֵח׳ (65)
נְטִ׳יף (812)
הפכים
וִסֵח׳ (65)
וַסַّח׳ (5380)
אחרים
וִסֵח׳ (65)
וַסַח׳ (7267)
אחרים
הַדַף (66)
אַהְדַאף (3387)
יחיד - רבים
בִּקִי (70)
בַּכַּא (1124)
דומה בערבית
אַאחֵ׳ר (72)
נִהַאיֵה (1220)
נרדפות ערבית
אַאחֵ׳ר (72)
אַאחֵ׳ר (4315)
כפילות
אַאחֵ׳ר (72)
אַאחַ׳ר (4316)
דומה בערבית
אַאחֵ׳ר (72)
עַאלְאַאחֵ׳ר (7262)
צירופים
אַאחֵ׳ר (72)
בִּ(א)לְאַאחֵ׳ר (8156)
צירופים
רַגְ׳עַה (73)
עַוְדַה (7943)
נרדפות ערבית
קִבֵּל (74)
וַאפַק (89)
נרדפות ערבית
קִבֵּל (74)
קִבֵּל (5269)
דומה בערבית
קִבֵּל (74)
רִצִ׳י (5835)
נרדפות ערבית
קִבֵּל (74)
מַקְבּוּל (7847)
בינוני פעול
פַחַץ (75)
פַחְץ (76)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַחְץ (76)
פֻחוּצָאת (8508)
יחיד - רבים
מַצְנַע (81)
מַצַאנֵע (5488)
יחיד - רבים
טִפְל (86)
טֻפוּלֵה (2763)
אחרים
טִפְל (86)
אַטְפַאל (4588)
יחיד - רבים
חַיֵّה (87)
חַיְוַאן (1004)
דומה בעברית
חַיֵّה (87)
חַיַאיַא (6162)
יחיד - רבים
וַאפַק (89)
מְוַאפַקַה (84)
מַצְדַר (שם פעולה)
וַאפַק (89)
מְוַאפֵק (164)
בינוני פועל
בַּאקִי (91)
בַּאקִי (3772)
משמעות נוספת בערבית
סְמִין (96)
נַאצֵח (4429)
נרדפות ערבית
סְמִין (96)
צְ׳עִיף (4430)
הפכים
סְמִין (96)
נַצְחַאן (5425)
נרדפות ערבית
מֻפְתַאח (99)
מַפַאתִיח (5327)
יחיד - רבים
תֵיס (104)
עַ׳בִּי (2427)
נרדפות ערבית
חַקִיקַה (105)
חַקִיקִי (1369)
נגזרות
חַקִיקַה (105)
כִּדֵ׳בּ (5537)
הפכים
חַקִיקַה (105)
חַקִיקַה (7307)
משמעות נוספת בעברית
חַקִיקַה (105)
תַשְרִיע (8206)
דומה בעברית
חַקّ (106)
עַדְל (2217)
נרדפות ערבית
חַקّ (106)
חַקّ (2285)
משמעות נוספת בעברית
חַקّ (106)
אִלְמֻשְתַרִי (6119)
דומה בעברית
חַקّ (106)
חַקّ (7599)
משמעות נוספת בעברית
אִנְסַאן (119)
נַאס (1086)
יחיד - רבים
סִעְר (125)
אַסְעַאר (4564)
יחיד - רבים
נִגְ׳מֵה (126)
נְג׳וּם (3316)
יחיד - רבים
נִגְ׳מֵה (126)
כַּוְכַּבּ (6120)
דומה בעברית
זַאכִּי (131)
דַ׳כִּי (4329)
דומה בערבית
כֻּנְדַרַה (144)
בּוֹת (4874)
משמעות נוספת בערבית
אֵלְפֻצְחַא (147)
פַצִיח (5801)
אחרים
פַןّ (149)
פַנַّאן (148)
נגזרות
פַןّ (149)
פֻנוּן (8628)
יחיד - רבים
עַ׳רַאמֵה (154)
עַ׳רַّם (3149)
אחרים
סִיַאסֵה (156)
סִיַאסִי (3613)
נגזרות
סִיַאסֵה (156)
סִיַאסִי (8001)
נגזרות
נְהַאר (158)
יוֹם (1155)
דומה בעברית
מֻשְכִּלֵה (159)
מַשַאכֵּל (3339)
יחיד - רבים
לִקַאא (169)
אִלַא (אל)לִّקַאא (649)
צירופים
לִקַאא (169)
לִקַאא׳ (1374)
כפילות
לִקַאא (169)
מַוְעֵד (6400)
נרדפות ערבית
יִלְקִי (170)
לַקַא (168)
כפילות
חֻ׳צוּצִי (173)
חֻ׳צוּצַן (2176)
נגזרות
דַפַע (176)
דַפְע (3207)
מַצְדַר (שם פעולה)
דַפַע (176)
דַפַע (4828)
דומה בערבית
דַוְרַה (177)
כּוּרְס (4360)
נרדפות ערבית
דוֹלֵה (178)
דֻוַל (5092)
יחיד - רבים
אִנّוֹ (184)
מַא (364)
דומה בעברית
אַמַל (185)
אַאמַאל (4700)
יחיד - רבים
שַגַ׳רַה (188)
חַטַבּ (6850)
משמעות נוספת בערבית
שַגַ׳רַה (188)
שַגַ׳ר (7384)
אחרים
שַגַ׳רַה (188)
אַשְגַ׳אר (7658)
יחיד - רבים
שַנְס (189)
בַּחְ׳ת (4550)
נרדפות ערבית
קַוִי (192)
צְ׳עִיף (136)
הפכים
קַוִי (192)
אַקְוִיַאא (7552)
יחיד - רבים
פַתְח (193)
אִחְתִלַאל (2284)
נרדפות ערבית
פִרְקַה (194)
פִרַק (7823)
יחיד - רבים
עִשְבּ (195)
חַשִיש (3353)
נרדפות ערבית
עִשְבּ (195)
אַעְשַאבּ (6835)
יחיד - רבים
עִשְבּ (195)
דֵישֵיה (6836)
נרדפות ערבית
צִנִיֵה (198)
צִנִיֵّה (47)
דומה בערבית
מַרִיץ׳ (207)
מִרֵץ׳ (4820)
אחרים
דַקִיק (214)
דַקִיק (826)
דומה בערבית
לַחְם (215)
לְחוּם (7509)
יחיד - רבים
כַּם (218)
אַכַּםّ (7598)
נרדפות ערבית
טִלֵע (222)
טִלֵע (1020)
דומה בערבית
טִלֵע (222)
טִלֵע מִשְוַאר (2857)
צירופים
טִלֵע (222)
טַאלֵע (8339)
בינוני פועל
חְסַאבּ (223)
חְסַאבּ גַ׳ארִי (7560)
צירופים
חְסַאבּ (223)
חְסַאבּ תַוְפִיר (7562)
צירופים
זֵיתוּן (226)
זֵית (227)
דומה בערבית
זֵיתוּן (226)
זֵית זֵיתוּן (4981)
צירופים
זֵית (227)
זֵית זֵיתוּן (4981)
צירופים
זֵית (227)
נִצֵח (6529)
דומה בעברית
דַ׳הַבּ (231)
דַ׳הְבִּי (4411)
נגזרות
קַץّ (232)
מְקַץّ (2028)
נגזרות
קַץّ (232)
קַץّ שַעְרוֹ (7270)
צירופים
תבעת (239)
תַבַּע (240)
כפילות
תַאגֵ׳ר (241)
תֻגַّ׳אר (4641)
יחיד - רבים
קֻצַّה (244)
קֻצַץ (4099)
יחיד - רבים
קַאס (246)
קִיַאס (5050)
אחרים
פַאק (247)
צִחִי (2749)
נרדפות ערבית
פַאק (247)
נַאם (3016)
הפכים
עַ׳רִיבּ (250)
עַ׳רִיבּ (54)
נרדפות עברית
עַ׳רִיבּ (250)
עַ׳רִיבּ (4031)
דומה בערבית
עֵ׳יר (251)
עֵ׳יר (2111)
משמעות נוספת בעברית
עַ׳אלִי (252)
רְחִ׳יץ (242)
הפכים
סִלַאח (253)
סִלָאח אָלְגָ׳וְ (2850)
צירופים
מְנַרְוֵז (257)
עַצַבִּי (1524)
נרדפות ערבית
מַוְצ׳וּע (259)
מַוְצ׳וּע (3196)
דומה בערבית
מַוְצ׳וּע (259)
מַוַאצִ׳יע (4369)
יחיד - רבים
לאזם אפחס (262)
פַחַץ (75)
כפילות
טַאר (263)
טַאאֵר (7684)
בינוני פועל
חַאדֵת׳ (265)
חַאדֵת׳ (3645)
דומה בערבית
חַאדֵת׳ (265)
חַוַאדֵת׳ (8681)
יחיד - רבים
חִ׳דְמֵה (266)
חִ׳דְמַאת (4406)
יחיד - רבים
זִעֵל מִן (267)
זַעְלַאן (382)
נגזרות
זִעֵל מִן (267)
זַעַל (2422)
מַצְדַר (שם פעולה)
צֵ׳יף (274)
צְ׳יוּף (275)
יחיד - רבים
תְעַלַّם (292)
דַרַס (4354)
נרדפות ערבית
תְעַלַّם (292)
עַלַّם (4809)
אחרים
תְעַלַّם (292)
מִתְעַלֵﬞם (8341)
בינוני פועל
שַאטֵר (297)
שַׁאטֵר (2654)
דומה בערבית
עִנְד (303)
עֻקְבַּאל עִנְדַכּ (8196)
צירופים
עִמֵל (304)
מַעְמוּל (7234)
בינוני פעול
עַםّ (306)
עַמֵّה (305)
זכר - נקבה
עַםّ (306)
חַ׳אל (327)
דומה בעברית
עַםّ (306)
עְמַאם (5566)
יחיד - רבים
עַםّ (306)
עםّ (6317)
דומה בערבית
עִיד (307)
עִיד מִילַאד (248)
צירופים
עִיד (307)
עִיד אִלְמִילַאד (249)
צירופים
עִיד (307)
אַעְיַאד (1636)
יחיד - רבים
עִיד (307)
עִיד אֵלְחֻבּّ (3191)
צירופים
עִיד (307)
עִיד אִלְאַצְ׳חַא (3949)
צירופים
עִיד (307)
עִיד מִילַאד מַגִ׳יד (4843)
צירופים
עַאדִי (310)
מִתֶ׳ל אֵלְעָאדִי (3187)
צירופים
סַכַּّר (312)
מְסַכַּّר (318)
בינוני פעול
חַ׳אלֵה (326)
עַמֵّה (305)
דומה בעברית
חַ׳אל (327)
חַ׳אלֵה (326)
זכר - נקבה
חַ׳אל (327)
חַאל (1648)
דומה בערבית
חַ׳אל (327)
חְ׳וַאל (5567)
יחיד - רבים
גֻ׳מְעַה (329)
יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה (1438)
דומה בערבית
גֻ׳מְעַה (329)
אֻסְבּוּע (3457)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
אִסַّא (334)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
רִגֵ׳ע (342)
רַגְ׳עַה (73)
מַצְדַר (שם פעולה)
רִגֵ׳ע (342)
רַאגֵ׳ע (8673)
בינוני פועל
נַאר (358)
אַלְעַאבּ נַארִיֵّה (3961)
צירופים
נַאר (358)
נַאר (7183)
משמעות נוספת בעברית
מַא (364)
מַא (8164)
משמעות נוספת בעברית
מַא (364)
קַדّ מַא (8437)
צירופים
כַּנִיס (368)
כְּנִיסֵה (367)
דומה בערבית
חַ׳טّ (381)
חְ׳טוּט (6359)
יחיד - רבים
וִצֵל (384)
וַצַّל (5719)
דומה בערבית
בַּדַא (404)
בַּלַّש (1218)
נרדפות ערבית
בַּדַא (404)
בִּדִי (6509)
נרדפות ערבית
דְרַאג׳ (405)
דַרַגַ׳את (390)
אחרים
תַחְ׳ת (414)
פַרְשֵה (3650)
נרדפות ערבית
תַחְ׳ת (414)
תְח׳וּת (6487)
יחיד - רבים
עֻטְלֵה (423)
אִגַ׳אזֵה (4030)
נרדפות ערבית
מַטַר (425)
מַטַאר (258)
דומה בערבית
מַטַר (425)
נִזֵל מַטַר (314)
צירופים
מַטַר (425)
אַמְטַאר (8688)
יחיד - רבים
מַאת (426)
תְוַפַא (2189)
נרדפות ערבית
טַבִּיבּ (433)
דַכְּתוֹר (1140)
נרדפות ערבית
טַבִּיבּ (433)
חַכִּים (4640)
נרדפות ערבית
דַאר (440)
דַאר (1264)
דומה בערבית
דַאר (440)
בִּידִיר בָּאלוֹ (3171)
צירופים
דַאר (440)
דַאר בַּאלוֹ (עלא) (5088)
צירופים
דַאר (440)
דַאר בַּאלוֹ (5759)
צירופים
בַּארֵד (444)
בַּארֵד (6552)
משמעות נוספת בעברית
שַעְר (449)
קַץّ שַעְרוֹ (7270)
צירופים
פַתַח (452)
סַכַּّר (312)
הפכים
פַתַח (452)
מַפְתוּח (317)
בינוני פעול
פַתַח (452)
פַתַח תֻ׳מّוֹ (3270)
צירופים
פַתַח (452)
פַתְח (6238)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַרִיס (455)
עַרוּס (456)
זכר - נקבה
עַרִיס (455)
עֻרְסַאן (7729)
יחיד - רבים
סַמַכּ (460)
צֵיד סַמַכּ (6219)
צירופים
סַמַכּ (460)
צַיַﬞאד סַמַכּ (8660)
צירופים
סַאַל (464)
אִסְתַעַאר (2277)
דומה בעברית
מַנַע (469)
מַמְנוּע (470)
בינוני פעול
מַנַע (469)
סַמַח (1127)
הפכים
מַנַע (469)
מַנְע (2734)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַמְנוּע (470)
מַסְמוּח (468)
הפכים
טוּל (477)
עַלַא טוּל (1027)
צירופים
טוּל (477)
טַוַّל (2732)
אחרים
טוּל (477)
עַלַא טוּל (7868)
צירופים
חְ׳זַאנֵה (481)
חַ׳זַאיֵן (7714)
יחיד - רבים
שֻרְטַה (496)
שֻׁרְטִי (1168)
אחרים
שֻרְטַה (496)
בּוּלִיס (3540)
נרדפות ערבית
שֻרְטַה (496)
מַחְ׳פַר (6550)
אחרים
שַהְר (498)
אַשְהֻר (4480)
יחיד - רבים
שַהְר (498)
שְהוּר (4481)
יחיד - רבים
סַנֵה (506)
סְנִין (1001)
יחיד - רבים
סַנֵה (506)
סַנֵה דִרַאסִיֵّה (2895)
צירופים
סַנֵה (506)
רַאס אִ(ל)סַّנֵה (2896)
צירופים
נוֹע (508)
אַנְוַאע (5480)
יחיד - רבים
נוֹע (508)
צֵנְף (7929)
נרדפות ערבית
לוֹן (521)
אַלְוַאן (4855)
יחיד - רבים
לוֹן (521)
בּוֹיַה (6512)
דומה בעברית
גַ׳נוּבּ (535)
אֵ(ל)נַّקַבּ (98)
דומה בעברית
גַ׳נוּבּ (535)
שַמַאל (497)
הפכים
בֵּיצַ׳א (540)
בִּיץ׳ (2339)
יחיד - רבים
אַסְוַד (542)
פִלְפֵל אַסְוַד (5406)
צירופים
אַסְוַד (542)
תַ׳קְבּ אַסְוַּד (8023)
צירופים
איסתראחה (546)
אִסְתִרַאחַה (1357)
כפילות
אַבְּיַץ׳ (549)
בֵּיצַ׳א (540)
זכר - נקבה
אַבְּיַץ׳ (549)
אַסְוַד (542)
הפכים
אַבְּיַץ׳ (549)
בִּיץ׳ (2339)
יחיד - רבים
שַטّ (550)
שַוַאטִי (5483)
יחיד - רבים
פְלוּס (551)
מַאלִי (4806)
אחרים
פְלוּס (551)
פִצַّ׳ה (6584)
דומה בעברית
בְּיוּת (573)
דוּר (4370)
נרדפות ערבית
אִלִّי (576)
אִנّוֹ (184)
דומה בעברית
אִלִّי (576)
מַא (364)
דומה בעברית
אִלִّי (576)
אִלִّי פַאת (3626)
צירופים
מַא פִיש (608)
פִי (665)
הפכים
מַטְעַם (614)
מַטַאעֵם (1695)
יחיד - רבים
מֻדִיר (615)
אִדַארַה (5054)
אחרים
מֻדִיר (615)
מֻדִיר עַאםّ (8302)
צירופים
מַאשִי ? (617)
מַאשִי (7571)
אחרים
לוֹח (619)
לַוְחַה (4331)
אחרים
לוֹח (619)
לוֹח (7185)
דומה בערבית
מַעְמַל (621)
מַצְנַע (81)
נרדפות ערבית
מַעְמַל (621)
מַעַאמֶל (6082)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (624)
חַפְלֵה (3953)
דומה בערבית
חַפְלֵה (624)
חַפְלַאת (3962)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (624)
חַפְלֵה (4059)
דומה בערבית
חַפִיד (625)
אַחְפַאד (3648)
יחיד - רבים
חַארֵס (627)
חֻרַאס (2780)
יחיד - רבים
גְ׳דִיד (628)
קַדִים (1180)
הפכים
גְ׳דִיד (628)
גְ׳דַאד (1744)
יחיד - רבים
הַדִ׳יכּ (630)
הַד׳וֹלַאכ (631)
יחיד - רבים
הַאדִ׳י (634)
הַדוֹל (632)
יחיד - רבים
גֻ׳נְדִי (637)
חַ׳יַّאל (2862)
דומה בעברית
גֻ׳נְדִי (637)
גְ׳נוּד (7308)
יחיד - רבים
בַּרְנַאמַג׳ (640)
חֻ׳טַّה (2173)
משמעות נוספת בערבית
בַּרְנַאמַג׳ (640)
מַנְהַג׳ (7493)
אחרים
בְּלוּזֵה (641)
קַמִיץ (1541)
נרדפות ערבית
בְּחַ׳אטְרַכּ (642)
אִלַא (אל)לִّקַאא (649)
נרדפות ערבית
אִשִי (644)
וַלַא אִשִי (984)
צירופים
אִשִי (644)
אַשְיַאא (7058)
יחיד - רבים
אַחְסַן (651)
אַחְסַן מַא (5534)
צירופים
תַעַארֻף (653)
תָּעָארֹף (2153)
כפילות
תַמְרִין (654)
תַמַארִין (5069)
יחיד - רבים
שְוַיّ (658)
לַחְטַ׳ה שְוַיّ (3192)
צירופים
שַארֵע (659)
שַוַארֵע (2328)
יחיד - רבים
קַרְיֵה (660)
קַרַוִי (4198)
נגזרות
קַרְיֵה (660)
קֻרַא (4542)
יחיד - רבים
קַרְיֵה (660)
צֵ׳יעַה (5873)
נרדפות ערבית
קַרִיבּ (661)
בְּעִיד (725)
הפכים
קַרִיבּ (661)
קַרִיבַּן (8089)
נגזרות
קַצִיר (662)
קְצַאר (5501)
יחיד - רבים
עַפְוַן (668)
תְפַצַّ׳ל (652)
דומה בעברית
עַפְוַן (668)
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
דומה בעברית
עִנְוַאן (669)
עִנְוַאן (3629)
דומה בערבית
עֵילֵה (672)
חַמוּלֵה (6701)
משמעות נוספת בערבית
מַרְכַּז (684)
מַרְכַּזִי (7539)
נגזרות
מַרְחַבַּא (686)
סַלַאם (1621)
דומה בעברית
מְעַלֵّם (688)
מְעַלְّמֵה (983)
זכר - נקבה
מְעַלֵّם (688)
אֻסְתַאד׳ (3582)
נרדפות ערבית
מֻמְכֵּן (690)
יִמְכֵּן (1041)
נרדפות ערבית
מֻמְכֵּן (690)
בַּלְכִּי (1042)
נרדפות ערבית
כַּמַאן (699)
כַּמַאן מַרַّה (2686)
צירופים
כַּמַאן (699)
כַּמַאן (6180)
דומה בערבית
כְּבִּיר (703)
זְעִ׳יר (710)
הפכים
כְּבִּיר (703)
כְּבַּאר (4313)
יחיד - רבים
כְּבִּיר (703)
כְּבִּיר (6144)
דומה בערבית
כְּבִּיר (703)
כְּבַּאר (7992)
יחיד - רבים
טַוִיל (708)
עַאלִי (123)
דומה בעברית
טַוִיל (708)
קַצִיר (662)
הפכים
טַוִיל (708)
טְוַאל (6745)
יחיד - רבים
זְעִ׳יר (710)
זְעַ׳אר (4314)
יחיד - רבים
וַלַד (712)
וְלַאד (713)
יחיד - רבים
הַלְקֵית (715)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
הַלְקֵית (715)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
הַלְקֵית (715)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
הַאדַ׳א (719)
הַדוֹל (632)
יחיד - רבים
הַאדַ׳א (719)
הַאדִ׳י (634)
זכר - נקבה
הַאדַ׳א (719)
הַאי (4379)
זכר - נקבה
גֻ׳מְלֵה (720)
גֻ׳מַל (4076)
יחיד - רבים
גַ׳אר (723)
גִ׳ירַאן (3456)
יחיד - רבים
בְּעִיד (725)
בְּעַאד (5568)
יחיד - רבים
בַּחַר (727)
רַמְל בַּחַר (936)
צירופים
בַּחַר (727)
בַּרّ (5234)
הפכים
בַּחַר (727)
קַנְדִיל בַּחַר (8004)
צירופים
אִנְתַקַל (757)
אִנְתַקַל (4086)
משמעות נוספת בעברית
בִּ(אל)תַّוְפִיק (759)
בִּ(אל)נַّגַ׳אח (1243)
נרדפות ערבית
חַזִין (761)
פַרְחַאן (345)
הפכים
מְרַבַּّא (770)
תַטְלִי (4319)
נרדפות ערבית
חַ׳לַّא (774)
חַ׳לַّא (1711)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַ׳לַّא (3791)
דומה בערבית
חַ׳לַّא (774)
חַלַّא (6548)
דומה בערבית
בַּדְר (776)
קַמַר (1150)
אחרים
אַקַלّ (780)
נַאקֵץ (7291)
דומה בעברית
דַרַג׳ (797)
דְרַאג׳ (405)
יחיד - רבים
דַקִיקַה (802)
תַ׳אנְיֵה (20)
אחרים
דַקִיקַה (802)
רַקִיק (5218)
דומה בעברית
נַתִיגֵ׳ה (811)
נַתַאיֵג׳ (4707)
יחיד - רבים
נְטִ׳יף (812)
נְטַ׳אף (5506)
יחיד - רבים
צַבִּי (816)
חַסַן צַבִּי (8194)
צירופים
פִכְּר (817)
פִכְּרַה (1471)
נרדפות ערבית
כַּאמֵל (820)
כַּאמֵל (220)
משמעות נוספת בעברית
ליסאתו (823)
לִסַה (427)
כפילות
רַבַּט (832)
רַבֵּט (3220)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַבַּט (832)
רַאבֵּט (4530)
נגזרות
רַבַּט (832)
רַבְּטַה (4683)
נגזרות
שַנְטַה (835)
שַנַאטִי (6476)
יחיד - רבים
טַחّ׳ (עַלַא) (839)
אָטלָק נָאר (5162)
נרדפות ערבית
קַאצִ׳י (844)
חַאכֵּם (4006)
נרדפות ערבית
קַאצִ׳י (844)
חַכַּם (5803)
דומה בעברית
קַאצִ׳י (844)
קֻצַ׳אה (7772)
יחיד - רבים
סִוַאר (847)
אָסָאוֵּר (861)
יחיד - רבים
סִוַאר (847)
אִסְוַארַה (4929)
נרדפות ערבית
גַ׳רַאבִּין (849)
כַּלְסַאת (5429)
נרדפות ערבית
סַאאֵל (860)
סַוַאאֵל (4611)
יחיד - רבים
צַבַּאח (871)
צֻבְּח (3326)
נרדפות ערבית
צַבַּאח (871)
צַבַּאח אִלְפֻלّ (8241)
צירופים
מַסַאא (873)
מַסַא (א)לְחֵ׳יר (612)
צירופים
טַפְרַאן (881)
טַפְרַאן (7832)
משמעות נוספת בעברית
מַלְיַאן (882)
פַאצִ׳י (5126)
הפכים
סַאאֵק (885)
שוּפֵיר (886)
נרדפות ערבית
סַאאֵק (885)
סַוַّאק (5310)
נרדפות ערבית
שוּפֵיר (886)
סַוַّאק (5310)
נרדפות ערבית
שוּפֵיר (886)
שוּפֵירִיֵّה (8682)
יחיד - רבים
אַגַ׳א (893)
אַגַ׳א (1781)
כפילות
קַלְבּ (894)
קֻלוּבּ (7251)
יחיד - רבים
אִשְתַרַא (897)
מִשְתְרִי (6719)
בינוני פועל
אִשְתַרַא (897)
מֻשְתַרַא (7213)
בינוני פעול
מִיזַאן (911)
מִיזַאן (6973)
משמעות נוספת בעברית
וַאחַד (914)
וַחַדֵה (1782)
זכר - נקבה
וַאחַד (914)
וַלַא וַאחַד (7603)
צירופים
אַרְבַּעַה (917)
אַרְבַּעִין (1770)
יחיד - רבים
תַמַאנְיֵה (921)
תַ׳אמֵן (3787)
נגזרות
חַ׳שַבּ (934)
שַגַ׳רַה (188)
דומה בעברית
רַמְל (935)
רַמְל בַּחַר (936)
צירופים
חַגַ׳ר (940)
חְגַ׳אר (5569)
יחיד - רבים
מַכְּתַבּ (941)
מַכַּאתֵבּ (1694)
יחיד - רבים
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
תְפַצַّ׳ל (652)
דומה בעברית
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
אַרְג׳וּכּ (5477)
נרדפות ערבית
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
דַחִ׳ילַכּ (8511)
נרדפות ערבית
חֵ׳יט (944)
חֵיט (979)
דומה בערבית
חֵ׳יט (944)
חְ׳יוּט (7210)
יחיד - רבים
חֵ׳יט (944)
חִ׳יטַאן (7616)
יחיד - רבים
תַחְת (948)
תַחְתַאנִי (5424)
נגזרות
עֻ׳רְפֵה (955)
עֻ׳רַף (8518)
יחיד - רבים
שַחַّאד (956)
שָׁחָאד׳ (2690)
דומה בערבית
רַאח (960)
רַאיֵח (1747)
בינוני פועל
רַאח (960)
מִשִי (4061)
נרדפות ערבית
רַאח (960)
דַ׳הַבּ (5249)
נרדפות ערבית
גֵ׳יש (961)
עַסְכַּרִי (196)
אחרים
מַרַק (965)
מַארֵק (859)
בינוני פועל
מַרַק (965)
מַרַק (5022)
דומה בערבית
תְמַנַّא (967)
תְמַנַّא (2957)
משמעות נוספת בעברית
נַאם (968)
קַדִים (1180)
דומה בעברית
נַאם (968)
נוֹם (2919)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַאם (968)
נַאם (2971)
משמעות נוספת בעברית
נַאם (968)
נַאם (3016)
משמעות נוספת בעברית
נַאם (968)
נוֹם (4858)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַפְס (970)
נַפַס (2965)
דומה בערבית
אַרְץ׳ (971)
טַאבֶּק אַרצִ׳י (3691)
צירופים
אַרְץ׳ (971)
תוּת אַרְצִ׳י (8559)
צירופים
עַכְּס (972)
בִּ(א)לְ-עַכְּס (975)
צירופים
עַמַלִיֵّה (977)
עַמַלִיֵّה (2119)
דומה בערבית
תְדַ׳כַּّר (980)
נִסִי (2410)
הפכים
כִּיף אלְחַאל? (982)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
כִּיף אלְחַאל? (982)
כִּיפַכּ ? (3989)
נרדפות ערבית
מְעַלְّמֵה (983)
אֻסְתַאדֵ׳ה (3583)
נרדפות ערבית
חֻ׳בְּז (991)
לַחְם (215)
דומה בעברית
חֻ׳בְּז (991)
חַ׳בַּّאז (3714)
אחרים
נוּר (994)
צַבַּאח אִ(ל)נّוּר (601)
צירופים
נוּר (994)
אַנְוַאר (1638)
יחיד - רבים
נוּר (994)
צַ׳וّ (3943)
נרדפות ערבית
אִיד (997)
אִידֵין (8297)
יחיד - רבים
צַחְרַא (998)
צַחְ׳רַה (2031)
דומה בערבית
וַסַט (1000)
חַלّ וַסַט (8719)
צירופים
חַיְוַאן (1004)
חַיְוַאנַאת (1005)
יחיד - רבים
חְ׳יַארַה (1007)
חְ׳יַאר (1008)
יחיד - רבים
עַסַל (1009)
דִבְּס (4533)
אחרים
בַּטִّיחַ׳ה (1017)
בַּטִّיח׳ (1764)
יחיד - רבים
קִרִי (1019)
קַרַא (4869)
נרדפות ערבית
טִלֵע (1020)
טִלֵע (5012)
דומה בערבית
קַהְוֵה (1021)
קַהְוֵה (3302)
משמעות נוספת בעברית
קַהְוֵה (1021)
נֵסְכַּאפֵיה (3520)
אחרים
קַהְוֵה (1021)
קַהוֵה דַאיְמֵה (4235)
צירופים
קַהְוֵה (1021)
עַמַאר (4236)
אחרים
קַהְוֵה (1021)
קַהְוֵה סַאדַה (4851)
צירופים
אִרְתַאח (1024)
תְרַיַّח (291)
נרדפות ערבית
אִרְתַאח (1024)
אִרְתַאח בַּאלוֹ (4921)
צירופים
אִרְתַאח (1024)
מִרְתַאח (5149)
בינוני פועל
מַסְרַח (1026)
מַסְרַחִיֵّה (3308)
נגזרות
עַלַא טוּל (1027)
קַוַאם (245)
נרדפות ערבית
אַוַאעִי (1029)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
אַוַאעִי (1029)
מַחַלّ אַוַאעִי (5427)
צירופים
לֻעְבֵּה (1030)
אַלְעַאבּ (3656)
יחיד - רבים
אִבְּתִסַאם (1035)
אִבְּתִסַאמֵה (1098)
נרדפות ערבית
עַדّ (1038)
חַלַّאק (1201)
דומה בעברית
עַדّ (1038)
עַדّ (6943)
מַצְדַר (שם פעולה)
אַעְטַא (1040)
אַעְטַא חַ׳בַּר (8735)
צירופים
יִמְכֵּן (1041)
בַּלְכִּי (1042)
נרדפות ערבית
יִמְכֵּן (1041)
בִּיג׳וּז (1043)
נרדפות ערבית
בַּלְכִּי (1042)
בִּיג׳וּז (1043)
נרדפות ערבית
בִּיג׳וּז (1043)
מֻמְכֵּן (690)
נרדפות ערבית
לַחַאל (1045)
לַחַאלִי (4176)
נגזרות
רַאי (1048)
חַסַבּ רַאְיִי (7656)
צירופים
רַאי (1048)
אַרַאא (8039)
יחיד - רבים
מֻתַטַוֵّע (1052)
תְטַוַّע (5884)
אחרים
תַכְּסִי (1057)
עַדַّאד (3186)
אחרים
תַכְּסִי (1057)
תַכַּאסִי (6433)
יחיד - רבים
נִזֵל (1059)
נִזֵל מַטַר (314)
צירופים
נִזֵל (1059)
טִלֵע (1020)
הפכים
קִדֵר (1060)
קִדֵר (2945)
דומה בערבית
דַפְתַר (1062)
דַפַאתֵר (5562)
יחיד - רבים
חַדّ (1067)
חְדוּד (3334)
יחיד - רבים
בַּנַא (1069)
בַּנַّא (2033)
נגזרות
בַּנַא (1069)
בִּנַאא (7425)
אחרים
חַרַאם (1076)
חְ׳סַארַה (325)
נרדפות ערבית
ג׳וֹזֵה (1079)
ג׳וֹז (4270)
אחרים
בֻּחֵירַה (1081)
בֻּחֶירָאת (7066)
יחיד - רבים
אַחְמַר (1083)
פִלְפֵל אַחְמַר (5407)
צירופים
אַחְמַר (1083)
עִמְלַאק אַחְמַר (8028)
צירופים
חַבּّ (1087)
חֻבּّ (63)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַבּّ (1087)
מַחְבּוּבּ (1269)
בינוני פעול
עַזִיז (1090)
אַעִזַّאא (4865)
יחיד - רבים
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳מַאעַה (1440)
דומה בערבית
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳אמֵע (3461)
דומה בערבית
גַ׳אמְעַה (1100)
גַ׳מְע (3479)
דומה בערבית
זַהְרַה (1104)
זַהְרַה (3572)
משמעות נוספת בעברית
אַלְף (1107)
חַ׳מֵסְת אַאלַאף (5462)
צירופים
כַּתַבּ (1110)
מַחַא (5359)
הפכים
כַּתַבּ (1110)
יֻכְּתֻבּ (5573)
אחרים
קַעַד (1111)
מַקְעַד (58)
אחרים
קַעַד (1111)
גַ׳לַס (5918)
נרדפות ערבית
קַעַד (1111)
קְעוּד (6386)
מַצְדַר (שם פעולה)
קַעַד (1111)
קַאעֵד (7989)
בינוני פועל
סִכִּّינֵה (1113)
סַכַּאכִּין (8535)
יחיד - רבים
מַעְלַקַה (1114)
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
צירופים
מַעְלַקַה (1114)
מַעַאלֵק (5570)
יחיד - רבים
תֻםّ (1116)
פַתַח תֻ׳מّוֹ (3270)
צירופים
כַּסַר (1118)
מַכְּסוּר (1377)
בינוני פעול
כַּסַר (1118)
כַּסְר (7178)
מַצְדַר (שם פעולה)
בַּכַּא (1124)
צִ׳חֵכּ (3480)
הפכים
סַמַח (1127)
מַסְמוּח (468)
בינוני פעול
סַמַח (1127)
אִסְמַח לִי (869)
צירופים
סַמַח (1127)
מַא סַמַח אַללַّה (1126)
צירופים
סַמַח (1127)
לַוְ סַמַחְת (1679)
צירופים
סַמַח (1127)
לַוְ סַמַחְתִי (1680)
צירופים
עָנַאצֵר (1129)
עַנַאצֵר (6623)
משמעות נוספת בעברית
חֵ׳ימֵה (1131)
חְ׳יַאם (6809)
יחיד - רבים
חַלّ (1134)
חֻלוּל (6343)
יחיד - רבים
חַלّ (1134)
חַלّ וַסַט (8719)
צירופים
לַףّ (1136)
לַפֵّה (2280)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַףّ (1136)
לַףّ (7520)
מַצְדַר (שם פעולה)
תְקִיל (1137)
דַמّוֹ תְ׳קִיל (3995)
צירופים
פִיל (1138)
פִיַלֵה (8347)
יחיד - רבים
דַכְּתוֹר (1140)
דַכַּאתְרַה (3402)
יחיד - רבים
דַכְּתוֹר (1140)
חַכִּים (4640)
נרדפות ערבית
אַצְפַר (1141)
צֻפֻר (2008)
יחיד - רבים
מַצַארִי (1143)
פְלוּס (551)
נרדפות ערבית
מַצַארִי (1143)
מַאלִי (4806)
אחרים
מַצַארִי (1143)
פִצַّ׳ה (6584)
דומה בעברית
מַסַאחָה (1144)
מְסאחָה (2524)
דומה בערבית
חַלִיבּ (1145)
חַלִיבּ צוֹיַא (7200)
צירופים
חַ׳לִיג׳ (1146)
חֻ׳לְגַ׳אן (8705)
יחיד - רבים
רַאִיס (1148)
רַאִיסִי (2484)
נגזרות
שַמְס (1149)
שַמְסִיֵّה (1425)
נגזרות
שַמְס (1149)
שַמְסִיֵّה (2094)
נגזרות
שַמְס (1149)
כֻּסוּף אִ(ל)שַّמְס (3900)
צירופים
שַמְס (1149)
נַטַ׳ארַאת שַמְס (6994)
צירופים
שַמְס (1149)
שַמְסִי (8354)
נגזרות
קַמַר (1150)
קַמַר צִנַאעִי (969)
צירופים
קַמַר (1150)
חֻ׳סוּף אִלְקַמַר (3901)
צירופים
יוֹם (1155)
יוֹם אֵלְגֻ׳מְעַה (1438)
צירופים
יוֹם (1155)
יוֹמְהַא (8594)
נגזרות
גֵ׳יבּ (1159)
כִּיס (2042)
דומה בעברית
חַמַّאם (1161)
מַרַאחִיץ׳ (4405)
נרדפות ערבית
חַמַّאם (1161)
חִ׳דְמַאת (4406)
דומה בעברית
גַאתוֹ (1171)
כַּעְכֵּה (1170)
נרדפות ערבית
תוּת (1175)
פַרַאוְלֵה (1917)
אחרים
תוּת (1175)
תוּת אַרְצִ׳י (8559)
צירופים
וַרַקַה (1179)
וַרַקַה (3666)
משמעות נוספת בעברית
וַרַקַה (1179)
אַוְרַאק (4391)
יחיד - רבים
וַרַקַה (1179)
וַרַקַה (6912)
משמעות נוספת בעברית
וַרַקַה (1179)
וַרַקַה (7980)
משמעות נוספת בעברית
וַקְת (1183)
אַוְקַאת (5623)
נגזרות
וַקְת (1183)
וַקֵתְהַא (8413)
נגזרות
זַמַאן (1184)
מִן זַמַאן (3478)
צירופים
שַאבּّ (1185)
שַבַּאבּ (296)
יחיד - רבים
נַחְלֵה (1187)
נַחְ׳לֵה (1188)
דומה בערבית
נַחְלֵה (1187)
נַחֵל (7764)
יחיד - רבים
פִלְם (1190)
אַפְלַאם (3347)
יחיד - רבים
אִגְ׳ר (1194)
אִגְ׳רֵין (8310)
יחיד - רבים
סַעִיד (1196)
סֻעַדַאא (5625)
יחיד - רבים
חַלַّאק (1201)
חַלַّאק (3399)
כפילות
חַלַّאק (1201)
חַלַק (6525)
אחרים
תְּחַלַّק (1202)
חַלַק (3708)
נרדפות ערבית
תְּחַלַّק (1202)
קַץّ שַעְרוֹ (7270)
נרדפות ערבית
נַאדַא (1205)
קִרִי (1019)
משמעות נוספת בערבית
נַאדַא (1205)
קַרַא (4869)
משמעות נוספת בערבית
נַאדַא (1205)
צַאח (6216)
משמעות נוספת בערבית
כִּלְמֵה (1215)
כַּלִמַאת (3885)
יחיד - רבים
כִּלְמֵה (1215)
כִּלְמֵת סִרّ (5740)
צירופים
כִּלְמֵה (1215)
כִּלְמֵת שַרַף (8666)
צירופים
חַ׳אץّ (1223)
חֻ׳צוּצִי (173)
נרדפות ערבית
חַ׳אץّ (1223)
בִּשַכֵּל חַ׳אץّ (1539)
צירופים
חַ׳אץّ (1223)
חַ׳אצַّתַן (7697)
נגזרות
לַפֵט׳ (1225)
לַפֵט׳ (3887)
משמעות נוספת בעברית
דַוַא (1228)
אַדְוִיֵה (4639)
יחיד - רבים
נַגַ׳אח (1242)
תַוְפִיק (760)
נרדפות ערבית
נַגַ׳אח (1242)
בִּ(אל)נַّגַ׳אח (1243)
צירופים
אִמְתִחַאן (1244)
אִמְתִחַאנַאת (4363)
יחיד - רבים
כֻּלّ (1245)
עַלַא כֻּלﬞ חַאל (8736)
צירופים
טְחִין (1247)
קַמְח (3658)
דומה בעברית
בַּסִיט (1248)
בַּסִיטַה (1734)
נגזרות
גַ׳אג׳ (1251)
צִדֵר גַ׳אג׳ (2685)
צירופים
צוֹת (1252)
אַצְוַאת (2354)
יחיד - רבים
צוֹת (1252)
מֻכַּבֵּّר צוֹת (5159)
צירופים
פִלְפֵל (1255)
פִלְפֵל חַארّ (5405)
צירופים
פִלְפֵל (1255)
פִלְפֵל אַסְוַד (5406)
צירופים
פִלְפֵל (1255)
פִלְפֵל אַחְמַר (5407)
צירופים
פִלְפֵל (1255)
פִלְפֵל אַבְּיַץ׳ (6043)
צירופים
מַחְשִי (1257)
מַחַאשִי (4289)
יחיד - רבים
דַאר (1264)
דוּר (4370)
יחיד - רבים
דַאר (1264)
דַאר מֻסִנִّין (6561)
צירופים
דַאר (1264)
דַאר אַיְתַאם (6568)
צירופים
דַאר (1264)
דַאר נַשְר (7244)
צירופים
לַחְטַ׳ה (1268)
לַחְטַ׳ה שְוַיّ (3192)
צירופים
מַחְבּוּבּ (1269)
מַחְבּוּבִּי (1270)
נגזרות
מַחְבּוּבִּי (1270)
חַבִּיבִּי (1700)
נרדפות ערבית
סַיַّארַה (1271)
סַיַّארַאת (1749)
יחיד - רבים
עֻנְצֹר (1273)
עָנַאצֵר (1129)
יחיד - רבים
עֻנְצֹר (1273)
עֻנְצֻר (6621)
דומה בערבית
מַאמַא (1277)
אִםّ (575)
אחרים
אִבְּן (1282)
אַבְּנַאא (8298)
יחיד - רבים
גְ׳נֵינֵה (1285)
חַדִיקַה (4485)
נרדפות ערבית
שַקַّה (1292)
שֻקַק (8137)
יחיד - רבים
חִלֵם (1296)
אַחְלַאם (3317)
יחיד - רבים
תַלֵפוֹן (1297)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
צירופים
תַלֵפוֹן (1297)
הַאתֵף (5752)
נרדפות ערבית
תַלֵפוֹן (1297)
הַאתֵף חַ׳לַוִי (5753)
נרדפות ערבית
יַהוּדִי (1298)
יַהוּד (1664)
יחיד - רבים
כֻּבַּّאיֵה (1304)
קַדַח (4807)
אחרים
כֻּרְסִי (1306)
כַּרַאסִי (474)
יחיד - רבים
אַלְלַّה (1308)
מַא סַמַח אַללַّה (1126)
צירופים
לֵיל (1313)
נְהַאר (158)
הפכים
לֵיל (1313)
לַיַאלִי (365)
יחיד - רבים
לֵיל (1313)
נֻץّ אֵ(ל)לֵّיל (4866)
צירופים
כְּתִיר (1314)
גִ׳דַّן (3361)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
צירופים
שוּ (1316)
מַאדַ׳א (5599)
נרדפות ערבית
שוּ (1316)
לַשוּ (6160)
אחרים
שוּ (1316)
שוּ עַרַّפַכּ (8619)
צירופים
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
כִּיף אלְחַאל? (982)
נרדפות ערבית
שוּ אַחְ׳בַּארַכּ (1317)
כִּיפַכּ ? (3989)
נרדפות ערבית
תַנְטִ׳ים (1326)
מֻנַטַّ׳מֵה (3988)
נרדפות ערבית
מַוְקֵף (1327)
מַוְקֵף (4990)
דומה בערבית
שַכֵּל (1333)
בִּשַכֵּל חַ׳אץّ (1539)
צירופים
שַכֵּל (1333)
בִּשַכֵּל (1565)
נגזרות
שַכֵּל (1333)
שִכֵּל (6629)
משמעות נוספת בעברית
חֻכּוּמֵה (1334)
חֻכּוּמִי (5465)
נגזרות
מֻסַאעַדֵה (1335)
סַאעַד (19)
מַצְדַר (שם פעולה)
מֻסַאעַדֵה (1335)
מֻסַאעַדַאת (3968)
יחיד - רבים
מֻסַאעַדֵה (1335)
נַגְ׳דֵה (8092)
נרדפות ערבית
מִעְטַף (1336)
גַ׳אכֵּית (4658)
נרדפות ערבית
מִעְטַף (1336)
כַּבּّוּת (5428)
נרדפות ערבית
תַנְזִיל (1337)
תַחְ׳פִיץ׳ (6655)
נרדפות ערבית
הַלַّאְ (1338)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
הַלַّאְ (1338)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
קַרַّר (1342)
קַרַאר (48)
אחרים
קַרַّר (1342)
תַקְרִיר (1354)
מַצְדַר (שם פעולה)
פֻנְדֻק (1345)
שֻמַّאם (1918)
דומה בעברית
פֻנְדֻק (1345)
קַאמוּס (2327)
דומה בעברית
פֻנְדֻק (1345)
פַנַאדֵק (6961)
יחיד - רבים
דֻח׳וּל (1347)
מַדְחַ׳ל (3696)
דומה בעברית
דַחַ׳ל (1348)
חַ׳שّ (4862)
נרדפות ערבית
דַחַ׳ל (1348)
דַחֵ׳ל (4974)
מַצְדַר (שם פעולה)
רִישֵה (1359)
רִיש (3324)
יחיד - רבים
לוֹז (1371)
לוֹזֵה (3830)
אחרים
אִנְתַבַּהּ (1373)
אִנְתִבָּאהְ (3173)
מַצְדַר (שם פעולה)
לִקַאא׳ (1374)
לִקַאא (169)
כפילות
גַ׳רַה (1375)
גַ׳ארַה (639)
דומה בערבית
אַגַّ׳ל (1380)
רַפַץ׳ (142)
דומה בעברית
אַגַّ׳ל (1380)
תְאַגַّ׳ל (6577)
אחרים
סְבַּאחַה (1382)
סַבַּח (1358)
אחרים
עִלְמַאנִי (1387)
מִתְדַיֵّן (3621)
הפכים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵ(ל)צֻّבְּח (1430)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵ(ל)-טֻّ׳הֻר (1431)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵלְעַצֵר (1432)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַאת אֵלְעִשַאא (1435)
צירופים
צַלַאה (1388)
צַלַוַאת (3982)
יחיד - רבים
פִהֵם (1389)
מַפְהוּם (467)
בינוני פעול
פִהֵם (1389)
פִהֵם (2087)
מַצְדַר (שם פעולה)
פִהֵם (1389)
פַהְמַאן (2887)
נגזרות
פִהֵם (1389)
פַהְמַאן (3933)
נגזרות
פִהֵם (1389)
פַאהֵם (7565)
בינוני פועל
גַ׳רִידֵה (1392)
צַחַאפֵה (29)
אחרים
גַ׳רִידֵה (1392)
צַחַפִי (4988)
אחרים
גַ׳רִידֵה (1392)
גַ׳רַאיֵד (5527)
יחיד - רבים
אַמַאן (1395)
חִזַאם אֵלְאַמַאן (1396)
צירופים
אִקְתִצַאד (1397)
אִקְתִצַאדִי (8657)
נגזרות
תַ׳קַאפֵה (1399)
חַצַ׳ארַה (4680)
דומה בעברית
אִחְתַלّ (1405)
אִחְתִלַאל (2284)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִחְתַלّ (1405)
אִחְתַאל (6574)
דומה בערבית
אִחְתַלّ (1405)
מֻחְתַלّ (6721)
בינוני פועל
אִחְתַלّ (1405)
מֻחְתַלّ (6721)
בינוני פעול
סַלֵّה (1410)
סְלַאל (7208)
יחיד - רבים
רִיַאצִ׳יַאת (1413)
רִיַאצַ׳ה (1328)
דומה בערבית
צִרַאע (1415)
נִצַ׳אל (1718)
נרדפות ערבית
צִרַאע (1415)
כִּפַאח (4712)
נרדפות ערבית
צִרַאע (1415)
מֻכַּאפַחַה (4861)
נרדפות ערבית
אִחְ׳תַאר (1416)
אִנְתַחַ׳בּ (6078)
דומה בעברית
אִחְ׳תַאר (1416)
מֻחְ׳תַאר (7220)
בינוני פעול
אִחְ׳תַאר (1416)
אִחְ׳תִיַאר (7222)
מַצְדַר (שם פעולה)
שַמְסִיֵّה (1425)
שַמְסִיֵّה (2094)
דומה בערבית
כַּלְסֵה (1428)
כַּלְסַאת (5429)
יחיד - רבים
צַלַאת אֵ(ל)צֻّבְּח (1430)
צֻבְּח (3326)
צירופים
עַטַל (1436)
אַעְטַאל (5943)
יחיד - רבים
צַחִיח (1437)
צַחّ (1178)
נרדפות ערבית
גַ׳מַאעַה (1440)
מַגְ׳מוּעַה (3200)
אחרים
טַבַּّאח׳ (1441)
טַאהִי (4600)
נרדפות ערבית
לֻעַ׳ה (1442)
לֻעַ׳ת אֻםّ (4189)
אחרים
לֻעַ׳ה (1442)
לֻעַ׳את (4384)
יחיד - רבים
בַּלַّע׳ (1443)
חַ׳בַּّר (4996)
נרדפות ערבית
אִסְתַנְכַּר (1445)
אַאחַ׳ד׳ (7921)
נרדפות ערבית
אִגְ׳תִמַאע (1450)
לִקַאא (169)
נרדפות ערבית
מֻנַאקַשֵה (1452)
נִקַאש (1451)
אחרים
ממכן (1454)
מֻמְכֵּן (690)
כפילות
סַפַר (1460)
גַ׳וַאז סַפַר (1344)
צירופים
מַשְרוּע (1461)
מַשַארִיע (4558)
יחיד - רבים
טַאלֵבּ (1468)
טֻלַّאבּ (1701)
יחיד - רבים
מֻטַאלַבֵּה (1469)
מֻטַאלַבַּאת (8550)
יחיד - רבים
פִכְּרַה (1471)
אַפְכַּאר (7858)
יחיד - רבים
קַדַّם (1472)
תַקְדִים (4388)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַצַّ׳ר (1474)
תַחְצִ׳יר (8529)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַדّ (1481)
גַ׳אוַבּ (1365)
נרדפות ערבית
רַדّ (1481)
רַדّ (3350)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַדّ (1481)
רַד (7811)
משמעות נוספת בעברית
נַטַ׳רִיֵّה (1484)
נַטַ׳רִי (4887)
נגזרות
אַנְף (1488)
מֻנְחַ׳אר (5176)
נרדפות ערבית
צִדְר (1491)
צִדֵר גַ׳אג׳ (2685)
צירופים
צִדְר (1491)
צְדוּרַה (8476)
יחיד - רבים
חַ׳יַאל (1509)
חַ׳יַّאל (2862)
דומה בערבית
תְעַ׳יַّר (1513)
תַעַ׳יّר (6277)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַעְנַא (1516)
מַעַאנִי (7891)
יחיד - רבים
שַהַאדֵה (1519)
שַהַאדֵה (2606)
דומה בערבית
פַסַّר (1521)
תַפְסִיר (5862)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַאר (1526)
פִירַאן (2451)
יחיד - רבים
תִגַ׳ארַה (1534)
תִגַ׳ארִי (8393)
נגזרות
בֵּיע (1536)
מַזַאד (4706)
אחרים
תַנّוּרַה (1542)
תַנַאנִיר (7128)
יחיד - רבים
תְ׳יַאבּ (1543)
אַוַאעִי (1029)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
מַלַאבֵּס (3979)
נרדפות ערבית
תְ׳יַאבּ (1543)
הְדוּם (7420)
נרדפות ערבית
צַיְדַלִיֵّה (1547)
פַרְמַַשִיֵّה (4335)
נרדפות ערבית
גֻ׳זְדַאן (1550)
גַ׳זַאדִין (8690)
יחיד - רבים
טַאקִיֵّה (1551)
טַוַאקִי (5173)
יחיד - רבים
מַנְטַ׳ר (1561)
מַנַאטֵ׳ר (4767)
יחיד - רבים
גַ׳וַאבּ (1562)
גַ׳אוַבּ (1365)
אחרים
גַ׳וַאבּ (1562)
אַגְ׳וִבֵּה (4637)
יחיד - רבים
מַתַ׳ל (1564)
מַתַ׳ל (2304)
משמעות נוספת בעברית
מַלְחַמֵה (1568)
לַחְם (215)
אחרים
וַטַן (1569)
וַטַנִי (3356)
נגזרות
וַטַן (1569)
מֻוַאטֵן (5055)
נגזרות
נַפַק (1573)
אַנְפַאק (1574)
יחיד - רבים
מַפְרוּם (1583)
לַחְם (215)
אחרים
גַ׳זִירֵה (1586)
גֻ׳זֹר (7657)
יחיד - רבים
פַרְע (1588)
פַרְע (5552)
אחרים
פַרְע (1588)
פְרוּע (5554)
יחיד - רבים
מַלַאכּ (1591)
מַלַאאִכַּה (8301)
יחיד - רבים
מֻחַ׳אלַפֵה (1599)
מֻחַ׳אלַפֵה (5791)
דומה בערבית
חַאסוּבּ (1608)
כַּמְבְּיוּתֵר (130)
נרדפות ערבית
מַהְרַגַ׳אן (1610)
מַהְרַגַ׳אן (1325)
דומה בערבית
קַאאִמֵה (1611)
לִסְתַה (2539)
נרדפות ערבית
סַלַאם (1621)
וַצֵّל לֹו סָלַאם (88)
צירופים
סַלַאם (1621)
יַא סַלַאם (7467)
צירופים
סַלַאם (1621)
אִתִﬞפַאק סַלַאם (8731)
צירופים
מַסִיחִי (1626)
מַסִיחִיִין (1627)
יחיד - רבים
נַצְרַאנִי (1628)
מַסִיחִי (1626)
נרדפות ערבית
נַצְרַאנִי (1628)
נַצַארַא (1629)
יחיד - רבים
נַצַארַא (1629)
מַסִיחִיִין (1627)
נרדפות ערבית
גַ׳רַס (1634)
אַגְ׳רַאס (1635)
יחיד - רבים
אַנְוַאר (1638)
אַצְ׳וִיֶה (7724)
נרדפות ערבית
שַמְעַה (1640)
שֻמוּע (1641)
יחיד - רבים
חַאל (1648)
וַצְ׳ע (39)
נרדפות ערבית
חַאל (1648)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
צירופים
חַאל (1648)
כִּיף אלְחַאל? (982)
צירופים
חַאל (1648)
כִּיף חַאלֵכּ? (1792)
צירופים
חַאל (1648)
אַחְוַאל (5504)
יחיד - רבים
חַאל (1648)
עַלַא כֻּלﬞ חַאל (8736)
צירופים
וַאללַّה (1655)
וַלַא (7602)
דומה בערבית
צְחַאבּ (1661)
אַעְצַ׳אא (4650)
דומה בעברית
צְחַאבּ (1661)
צַאחְבַּאת (7991)
זכר - נקבה
עַרַבִּי (1662)
עַרַבּ (1663)
יחיד - רבים
שַאי (1665)
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
צירופים
אַצְל (1669)
אֻצוּל (6775)
יחיד - רבים
בִּדִّّי (1670)
בִּדִי (6509)
דומה בערבית
אַמֵר (1675)
אֻמוּר (1676)
יחיד - רבים
אֻמוּר (1676)
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
צירופים
אֻמוּר (1676)
שַעְ׳לַאת (4114)
נרדפות ערבית
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
כִּיף אלְחַאל? (982)
נרדפות ערבית
כִּיף אֵלְאֻמוּר? (1678)
כִּיפַכּ ? (3989)
נרדפות ערבית
לַוְ סַמַחְת (1679)
לַוְ סַמַחְתִי (1680)
זכר - נקבה
אַבּ (1690)
אִםّ (575)
זכר - נקבה
אַבּ (1690)
אַבַּאאְ (8338)
יחיד - רבים
אַח׳ (1692)
אִחְ׳וֵה (1693)
יחיד - רבים
תִלְמִיד׳ (1696)
טַאלֵבּ (1468)
נרדפות ערבית
תִלְמִיד׳ (1696)
תַלַאמִיד׳ (1697)
יחיד - רבים
תַלַאמִיד׳ (1697)
טֻלַّאבּ (1701)
נרדפות ערבית
חַבִּיבּ (1699)
מַחְבּוּבּ (1269)
נרדפות ערבית
חַבִּיבּ (1699)
חַבִּיבִּי (1700)
נגזרות
טֻ׳הְר (1702)
צַלַאת אֵ(ל)-טֻّ׳הֻר (1431)
צירופים
רַאס (1707)
עַלַא רַאסִי (1933)
צירופים
רַאס (1707)
רָאס אֵלעָבֵּד (2151)
צירופים
רַאס (1707)
רַאס אִ(ל)סַّנֵה (2896)
צירופים
רַאס (1707)
כַּאשֵף רַאסוֹ (6337)
צירופים
רַאס (1707)
רוּס (8237)
יחיד - רבים
טֻנְגַ׳רַה (1709)
טַנַאגֵ׳ר (7263)
יחיד - רבים
חַארّ (1710)
פִלְפֵל חַארّ (5405)
צירופים
וַאסֵע (1715)
וָאסֶע (3020)
כפילות
נַבַּתֵה (1716)
נַבַּאתַאת (8248)
יחיד - רבים
אַעְ׳לַבּ (1719)
אַכְּתַ׳ר (3408)
נרדפות ערבית
אִמכַּאנִיֶّה (1720)
אִמְכַּאנִיֵّה (2791)
משמעות נוספת בעברית
לַאגֵ׳אְ (1721)
לַאגְ׳אִין (1722)
יחיד - רבים
יַסַאר (1723)
יַמִין (704)
הפכים
פִרֵח (1725)
פַרְחַאן (345)
נגזרות
שַעֵבּ (1726)
שֻעוּבּ (5288)
יחיד - רבים
שַעֵבּ (1726)
שַעְבִּי (7538)
נגזרות
אִחְ׳תַרַע (1727)
בַּדַע (6155)
נרדפות ערבית
אַאה (1731)
נַעַם (3362)
נרדפות ערבית
אַנוּ (1739)
אִנّוֹ (184)
דומה בערבית
פִשّ (1740)
פִי (665)
הפכים
פִשّ (1740)
פִש חַאגֵ׳ה (5243)
צירופים
פִשّ (1740)
פִיש (5252)
דומה בערבית
קַנִינֵה (1742)
קַנַאנִי (4046)
יחיד - רבים
סוּק (1743)
אַסְוַאק (8312)
יחיד - רבים
גְ׳דַאד (1744)
עֻתֻק (6441)
הפכים
בַּלַד (1745)
אַהְל אֵלְבַּלַד (186)
צירופים
עַטַש (1762)
ג׳וּע (5099)
הפכים
שֵיכֵּל (1768)
זַאן (268)
דומה בעברית
מִיֵّה (1775)
מַיֵّה (1706)
דומה בערבית
אַגַ׳א (1781)
גַ׳אי (7457)
בינוני פועל
אִחְנַא (1784)
נִחְנַא (605)
נרדפות ערבית
תַמֵר (1923)
תַמְר (1986)
כפילות
רֻמַّאן (1926)
רֻמַّאנֵה (7369)
אחרים
אַהְל (1945)
וַאלְדֵין (133)
נרדפות ערבית
אַהְל (1945)
אַהֵל (3654)
משמעות נוספת בעברית
אַהְל (1945)
אַהְל (6549)
משמעות נוספת בעברית
חִראסֵה (1956)
חַארֵס (627)
אחרים
לַאכֵּן (1961)
בַּסّ (4518)
נרדפות ערבית
חַ׳אתֵם (1968)
חַ׳תֵם (6551)
דומה בערבית
חַ׳אתֵם (1968)
חַ׳וַאתֵם (7242)
יחיד - רבים
חאלֶק (1969)
חַאלֵק (1063)
כפילות
שוֹבּ (1991)
בַּארֵד (444)
הפכים
שוֹבּ (1991)
שׁוֹבּ (1156)
משמעות נוספת בעברית
שוֹבּ (1991)
אֵ(ל)דִّנְיַא שוֹבּ (1422)
צירופים
שוֹבּ (1991)
שַוְבַּאן (3931)
נגזרות
שוֹבּ (1991)
סֻחְ׳ן (6813)
נרדפות ערבית
כֻּרַת אֵלְקַדַם (1999)
פוּתְבּוֹל (5815)
נרדפות ערבית
חַקְל (2002)
חֻקוּל (7767)
יחיד - רבים
מֻמַרִّץ׳ (2012)
מֻמַרִّצַ׳ה (1115)
זכר - נקבה
מֻמַרִّץ׳ (2012)
אַח׳ (1692)
משמעות נוספת בערבית
מַרַץ׳ (2016)
אַמְרַאץ׳ (8392)
יחיד - רבים
עִלַאג׳ (2018)
עִלַאג׳ וַטִ׳יפִי (7962)
צירופים
עִלַאג׳ (2018)
עִלַאג׳ טַבִּיעִי (8049)
צירופים
אִבְּרֵה (2019)
אִבַּר (2020)
יחיד - רבים
פַאיְדֵה (2029)
פַוַאיֵד (7900)
יחיד - רבים
תַיַאסֵה (2030)
תֵיס (104)
נגזרות
תַיַאסֵה (2030)
גַ׳הְל (5681)
נרדפות ערבית
תַיַאסֵה (2030)
טַרַם (6578)
נרדפות ערבית
תַיַאסֵה (2030)
הַבַּל (6579)
נרדפות ערבית
מִתְ׳לִי (2034)
מִתְ׳לִיֵّה (7993)
זכר - נקבה
מִשְוַאר (2036)
טִלֵע מִשְוַאר (2857)
צירופים
מִשְוַאר (2036)
מַשַאוִיר (8691)
יחיד - רבים
חַ׳אשוּגַה (2037)
מַעְלַקַה זְעִ׳ירֵה (7488)
נרדפות ערבית
כִּיס (2042)
כְּיַאס (7326)
יחיד - רבים
וַעִי (2043)
בַּאל (6373)
נרדפות ערבית
עַצַאי (2045)
עַצַא (4973)
נרדפות ערבית
תַ׳לַّאגֵ׳ה (2047)
בַּרַّאד (6112)
נרדפות ערבית
צַיַّאד (2048)
צַיַّאד (2138)
משמעות נוספת בעברית
צַיַّאד (2048)
צַיַﬞאד סַמַכּ (8660)
צירופים
סִרّ (2080)
אַסְרַאר (2081)
יחיד - רבים
סִרّ (2080)
כִּלְמֵת סִרّ (5740)
צירופים
מְרַבַּّע (2083)
מְרַבַּّע (7622)
משמעות נוספת בעברית
קִימֵה (2099)
קִיַם (4511)
יחיד - רבים
בִּרְכֵּה (2100)
בִּרַכּ (6186)
יחיד - רבים
צַחְן (2101)
צַחְן (4506)
דומה בערבית
מַעְלַקֵת שַאי (2104)
חַ׳אשוּגַה (2037)
נרדפות ערבית
כֻּרְה (2118)
חֻבּّ (63)
הפכים
חַארַבּ (2123)
מֻחַארֵבּ (6514)
בינוני פועל
צַנְדוּק (2125)
צַנְדוּק (3736)
משמעות נוספת בעברית
צַנְדוּק (2125)
צַנְדוּק (3823)
משמעות נוספת בעברית
תַרְפִיהְ (2131)
תִסְלַאיֵה (2348)
נרדפות ערבית
צַיַّאד (2138)
צַיַّאדִין (7330)
יחיד - רבים
חַדַת׳ (2139)
חַאדֵת׳ (3645)
נרדפות ערבית
טֻבְּעַה (2143)
מִלְצַק (6653)
נרדפות ערבית
צַדַאקַה (2157)
אֻלְפֵה (6823)
נרדפות ערבית
מֻעַסְכַּר (2167)
עַסְכַּרִי (196)
אחרים
גֻ׳הוּד (2168)
גִ׳הַאד (4713)
אחרים
גַ׳מִיע (2170)
כֻּלّ (1245)
נרדפות ערבית
חֻ׳טַّה (2173)
מַנְהַג׳ (7493)
אחרים
חַלַק (2175)
חַלַק (3497)
דומה בעברית
חַ׳רְטַה (2178)
חַכִּי פַאצִ׳י (3208)
נרדפות ערבית
חַ׳רְטַה (2178)
כִּדְ׳בֵּה (3927)
נרדפות ערבית
וַתַד (2180)
אַוְתַאד (5328)
יחיד - רבים
כַּנְז (2181)
כְּנוּז (4421)
יחיד - רבים
טַרַף (2182)
אַטְרַאף (6700)
יחיד - רבים
מַסְאוּל (2193)
מַסְאוּלִיֵّה (5124)
אחרים
מַסְאוּל (2193)
מַסְאוּלִין (8400)
יחיד - רבים
צַףّ (2194)
צַףّ (4254)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַאחְיֵה (2196)
נַאחְיֵה (5144)
כפילות
קַדַר (2197)
קִסְמֵה (8165)
נרדפות ערבית
זוֹר (2199)
חַלַק (3497)
נרדפות ערבית
אִסְבַּקִיֵّה (2207)
אַוְלַוִיֵّה (7683)
נרדפות ערבית
מֻסַלְסַל (2210)
מֻסַלְסַלַאת (8006)
יחיד - רבים
דֵין (2213)
דְיוּן (5313)
יחיד - רבים
מֻחַאוַלֵה (2214)
תַגְ׳רִבֵּה (8091)
משמעות נוספת בערבית
זַאיֵד (2215)
זַאיֵד (4565)
משמעות נוספת בעברית
עַדְל (2217)
וַזִיר אֵלְעַדֵל (1367)
צירופים
עַדְל (2217)
אִלְמֻשְתַרִי (6119)
דומה בעברית
עַאדֵל (2218)
עַדְל (2217)
אחרים
חַאלִיַّן (2219)
אִסַّא (334)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
אַלְאַאן (6360)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
חַאלִיַّן (2219)
הַלַّק (8419)
נרדפות ערבית
עַלַם (2220)
עַאלַם (53)
דומה בערבית
עַדוּ (2221)
אַעְדַאא (4648)
יחיד - רבים
שַרّ (2225)
שַרִיר (2534)
נגזרות
מִירְכֵן (2227)
אַרְכַּן עַלַא (2981)
כפילות
מַתַّ׳ל (2239)
תַמְתִ׳יל (1724)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַתַّ׳ל (2239)
מַתַّ׳ל (5382)
משמעות נוספת בעברית
עַאיֵז (2246)
עַאוֵז (5281)
נרדפות ערבית
וַסַאחַ׳ה (2248)
וַסַח׳ (7267)
נרדפות ערבית
חַ׳בִּיר (2256)
מֻחְ׳תָץّ (6085)
נרדפות ערבית
בַרנדַה (2263)
בַּרַנְדַה (4337)
כפילות
תָעָלְמִי (2269)
עַלַّם (4809)
כפילות
דַםّ (2274)
דַמّוֹ חְ׳פִיף (3994)
צירופים
דַםّ (2274)
דַמّוֹ תְ׳קִיל (3995)
צירופים
בִּשֵע (2275)
קַבִּיח (50)
נרדפות ערבית
לְחַאם (2283)
לַחִّים (6363)
אחרים
חַקّ (2285)
חַקّ (7599)
משמעות נוספת בעברית
חַקّ (2285)
חַק֘ אִלְעַוְדַה (7890)
צירופים
אִנְפַתַח (2286)
אִנְפִתָאח (8768)
מַצְדַר (שם פעולה)
וִקַאחַה (2287)
וִקֵח (1572)
אחרים
חלאס׳ (2300)
חַ׳לַץ (4619)
כפילות
בַּטַל (2302)
אַבְּטַאל (4779)
יחיד - רבים
מַתַ׳ל (2304)
אַמְתַ׳אל (4027)
יחיד - רבים
דַרְס (2315)
דְרוּס (439)
יחיד - רבים
דַרְס (2315)
חִצַّה (5336)
נרדפות ערבית
רוּאִיעָה (2323)
רַאאֵע (5140)
כפילות
כֵּיף (2324)
כַּיַّף (2249)
אחרים
כֶּיפִית (2325)
כַּיַّף (2249)
כפילות
שִתַא (2326)
שִתַא (293)
דומה בערבית
שִתַא (2326)
מַטַר (425)
נרדפות ערבית
שִתַא (2326)
שַתַّא (6251)
נגזרות
קַאמוּס (2327)
קַוַאמִיס (4069)
יחיד - רבים
בִּיכָּפִי (2331)
בִּיכַּפִّי (116)
כפילות
בֵּיצַ׳ה (2338)
בֵּיצַ׳א (540)
דומה בערבית
בֵּיצַ׳ה (2338)
בֵּיץ׳ (3665)
יחיד - רבים
בִּיץ׳ (2339)
בֵּיץ׳ (3665)
דומה בעברית
מְרַבַּّא (2342)
מְרַבַּّא (770)
דומה בערבית
סַאוַא (2346)
עִמֵל (304)
נרדפות ערבית
סַאוַא (2346)
סַוַא (3651)
דומה בערבית
סַלַّא (2347)
צַלַّא (2349)
דומה בערבית
סַלַّא (2347)
מְסַלִﬞי (8143)
בינוני פועל
צַלַّא (2349)
צַלַאה (1388)
נגזרות
הִוַאיֵה (2350)
הִוַאיַאת (4325)
יחיד - רבים
עַלַّא (2355)
וַטַא (2351)
הפכים
עַלַّא (2355)
עַלַّא (2731)
משמעות נוספת בעברית
מַסְטוּל (2362)
מַסַאטִיל (5699)
יחיד - רבים
אִשְתַאק (2367)
אִשְתַקְתֵ-לַכּ (1096)
צירופים
אִשְתַאק (2367)
אִשְתִיַאק (6937)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִשְתַאק (2367)
מִשְתַאק (7837)
בינוני פועל
אִעְתַבַּר (2397)
אִעְתִבַּאר (8112)
מַצְדַר (שם פעולה)
מְרַשֵّח (2401)
רַשְח (2403)
אחרים
מְרַשֵّח (2401)
מְרַשַّח (5541)
דומה בערבית
מַהְלוּכּ (2404)
מֻנְהַכּ (6115)
נרדפות ערבית
לַוְחַה (2405)
לַוְחַה (4331)
משמעות נוספת בעברית
צִ׳דّ (2406)
עַלַא (8172)
נרדפות ערבית
עַ׳בִּי (2427)
דַ׳כִּי (4329)
הפכים
נַכְּסַה (2432)
נַכְּבֵּה (5383)
אחרים
אַמַאן (2439)
אַמְן (1393)
נרדפות ערבית
אַמַאן (2439)
אַמַאן (1395)
דומה בערבית
חִגֵّ׳ה (2460)
חִגֵّ׳ה (4482)
כפילות
פוֹקַאנִי (2463)
תַחְתַאנִי (5424)
הפכים
צַפְרַן (2466)
צַפְרַנֵה (2465)
מַצְדַר (שם פעולה)
תרתיב (2467)
תַרְתִיבּ (4280)
כפילות
עַדַّ׳בּ (2472)
תַעְדִ׳יבּ (2473)
מַצְדַר (שם פעולה)
עָגִ׳ינֶה (2479)
עַגִ׳ינֵה (2069)
כפילות
קַלַם רְצַאץ (2486)
אַקְלַאם רְצַאץ (7029)
יחיד - רבים
צַמַّם (2487)
תַצְמִים (2488)
אחרים
צַמַّם (2487)
מֻצַמֵّם (3539)
אחרים
מַבְּדַא (2491)
מַבְּדַאִיַّן (2500)
נגזרות
קַתַל (2503)
קַתַל (1128)
דומה בערבית
קַתַל (2503)
קַאתֵל (2281)
בינוני פועל
קַתַל (2503)
קַתְל (7629)
מַצְדַר (שם פעולה)
מֻתַתַאבֵּע (2515)
מֻסְתַמֵרّ (7878)
נרדפות ערבית
קַבִּילֵה (2521)
עַשִירַה (4742)
נרדפות ערבית
קַבִּילֵה (2521)
קַבַּאיֵל (8335)
יחיד - רבים
לַאִים (2532)
לִאַאם (2533)
יחיד - רבים
שַרִיר (2534)
לַאִים (2532)
נרדפות ערבית
שַרִיר (2534)
אַשְרַאר (2535)
יחיד - רבים
שַרִיר (2534)
רוּח שַרִירַה (4459)
צירופים
לִסְתַה (2539)
לִסְתַאת (3908)
יחיד - רבים
רַצִיף (2549)
מֻתַתַאבֵּע (2515)
דומה בעברית
רַצִיף (2549)
אַרְצִפֵה (4419)
יחיד - רבים
אַהְבַּל (2570)
תֵיס (104)
נרדפות ערבית
אַהְבַּל (2570)
עַ׳בִּי (2427)
נרדפות ערבית
אַהְבַּל (2570)
מַהְבּוּל (6006)
נרדפות ערבית
אַהְבַּל (2570)
אַחְמַק (6908)
נרדפות ערבית
מַחְלוּל (2571)
מַחַאלִיל (5362)
יחיד - רבים
סַדַ׳אגַ׳ה (2572)
סַאדֵ׳ג׳ (2573)
אחרים
שַגַّ׳ע (2575)
סַנַד (8345)
נרדפות ערבית
שַגַّ׳ע (2577)
שַגַّ׳ע (2575)
משמעות נוספת בעברית
שַגַّ׳ע (2577)
מֻשַגֵّ׳ע (5312)
בינוני פועל
תָלְחִ׳יץ (2584)
תַלְחִ׳יץ (2795)
כפילות
בַּלַח (2588)
תַמְר (1986)
אחרים
דַפֵע (2600)
דַפְע (3207)
דומה בערבית
דַפֵע (2600)
דַאפֵע (4909)
דומה בערבית
חְלַאקַה (2601)
חַלַק (3708)
אחרים
פֻרְן (2602)
דַפַّאי (2603)
דומה בעברית
פֻרְן (2602)
פְרַאנֵה (6851)
יחיד - רבים
אִשַארַה (2616)
אַשַّר (6922)
אחרים
חַבְּס (2621)
סִגְ׳ן (2620)
נרדפות ערבית
חַבַּס (2666)
חַבְּס (2621)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַבַּס (2666)
חַבַּס (3881)
נרדפות עברית
חַבַּס (2666)
מַחְבּוּס (8238)
בינוני פעול
מֻפְרַד (2675)
גַ׳מְע (3479)
הפכים
בַּחַّאר (2676)
בַּחַר (727)
אחרים
טִפֵל (2677)
טִפְל (86)
כפילות
מַרַّה אֻחְ׳רַא (2687)
כַּמַאן מַרַّה (2686)
נרדפות ערבית
מֻגַ׳מַّע (2701)
מוֹל, קניון (2700)
כפילות
פִכְּר (2714)
פִכְּר (817)
משמעות נוספת בעברית
מַנְטֵק (2717)
מַנְטִקִי (2513)
נגזרות
מַנְטֵק (2717)
מַנְטִקִיֵّה (2551)
נגזרות
עַדֵל (2718)
עַדְל (2217)
משמעות נוספת בעברית
עַדֵל (2718)
אִנְצַאף (2719)
נרדפות ערבית
טַוַّל (2732)
טַוַّל (5646)
דומה בערבית
אֻסְטוּרַה (2736)
אַסַאטִיר (7390)
יחיד - רבים
צִחִי (2749)
נַאם (3016)
הפכים
טֻפוּלֵה (2763)
טֻפוּלִי (2764)
נגזרות
שַהֵר וַאחַד (2771)
יַנַאיֵר (5972)
נרדפות ערבית
מְוַאא (2774)
מַוַّא (2767)
אחרים
פַשַّל (2784)
אַפְשַל (2783)
נרדפות ערבית
אַחְבַּט (2785)
אַפְשַל (2783)
נרדפות ערבית
אַחְבַּט (2785)
פַשַّל (2784)
נרדפות ערבית
דַבּّוּס (2786)
דַבּّוּס (8215)
משמעות נוספת בעברית
מַגַ׳אל (2790)
מַגַ׳אל (3415)
משמעות נוספת בעברית
אִמְכַּאנִיֵّה (2791)
מַגַ׳אל (2790)
נרדפות ערבית
שַׁנְס (2792)
מַגַ׳אל (2790)
נרדפות ערבית
שַׁנְס (2792)
אִמְכַּאנִיֵّה (2791)
נרדפות ערבית
שַׁנְס (2792)
פֻרְצַה (2793)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (2793)
מַגַ׳אל (2790)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (2793)
אִמְכַּאנִיֵّה (2791)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (2793)
פֻרְצַה (6372)
דומה בערבית
פֻרְצַה (2793)
פֻרָץ (6378)
יחיד - רבים
תַלְחִ׳יץ (2795)
מֻלַחַّ׳ץ (4899)
נרדפות ערבית
חַ׳אטַר (2799)
חַ׳אטֵר (6375)
דומה בערבית
סִיגַארַה (2812)
תַדְחִ׳ין (2077)
אחרים
סִיגַארַה (2812)
סַגַאיֵר (2361)
יחיד - רבים
קְזַאז (2823)
וַרַקַת קְזַאז (4772)
צירופים
קַאעַה (2832)
צַאלֵה (2833)
נרדפות ערבית
תַוַחֻّד (2845)
תַוַחֻّד (6110)
כפילות
צַנַّף (2865)
צַנַّף (5655)
דומה בערבית
רֻזְנַאמֵה (2883)
תַקְוִים (2830)
נרדפות ערבית
תַ׳אנְיֵה (2884)
תַ׳אנְיֵה (20)
משמעות נוספת בעברית
פַהְמַאן (2887)
פַהְמַאן (3933)
כפילות
מֻסְתַעְגַ׳ל (2901)
עַאגֵ׳ל (7440)
נרדפות ערבית
מֻסְתַעְגַ׳ל (2901)
צַ׳רוּרִי (7441)
נרדפות ערבית
עִ׳רֵק (2902)
עַ׳רְקַאן (5210)
נגזרות
עִ׳רֵק (2902)
עִ׳רֵק (7406)
משמעות נוספת בעברית
מֻחّ׳ (2903)
מֻחّ׳ (4150)
משמעות נוספת בעברית
שַארַכּ (2906)
שַארַכּ (746)
משמעות נוספת בעברית
שַארַכּ (2906)
שַרַאכֵּה (1714)
נגזרות
שַארַכּ (2906)
מֻשַארַכֵּה (4070)
מַצְדַר (שם פעולה)
פֻקְדַאן (2915)
תַ׳כַּל (2914)
נרדפות ערבית
נוֹם (2919)
נוֹם (4858)
משמעות נוספת בעברית
אִנְתִשַאר (2923)
תַפַשִّי (7733)
נרדפות ערבית
טַוַّר (2933)
חַסַّן (2934)
נרדפות ערבית
טַוַّר (2933)
טַוַّר (3328)
משמעות נוספת בעברית
חַסַّן (2934)
תַחְסִין (2936)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַסַّן (2934)
חַסַّן (3351)
כפילות
פַרִיד (2959)
חַ׳אץّ (1223)
נרדפות ערבית
פַרִיד (2959)
מֻמַיַّז (2960)
נרדפות ערבית
מֻמַיַّז (2960)
חַ׳אץّ (1223)
נרדפות ערבית
חַ׳אץّ (2961)
חַ׳אץّ (1223)
כפילות
נַפַס (2965)
אַחַ׳ד׳ נַפַס (2966)
צירופים
נַאם (2971)
נַאם (3016)
משמעות נוספת בעברית
תְנַפַّס (2978)
תַנַפֹّס (7512)
מַצְדַר (שם פעולה)
רוּח (2979)
רוּח שַרִירַה (4459)
צירופים
חָפְלֶה (2982)
חַפְלֵה (624)
כפילות
חַבּّ (3005)
חַבּّ (1087)
משמעות נוספת בעברית
חַבּّ (3005)
תְעַלַّק בּ... (3004)
נרדפות ערבית
חַבּّ (3005)
עִשֵק (7583)
נרדפות ערבית
מֻרַאדִפֵה (3018)
מֻתַרַאדִפֵה (4067)
נרדפות ערבית
טַאבּ (3025)
שִפִי (3024)
נרדפות ערבית
עִ׳יַאבּ (3034)
עֵ׳יבֵּה (5461)
נרדפות ערבית
מֻנְפַצֵל (3036)
מֻנְפַרֵד (3035)
נרדפות ערבית
צַקְר (3042)
צְקוּר (5616)
יחיד - רבים
מַדַא אלְחַיַאה (3051)
מַדַא (7380)
אחרים
תְלַזַّק (3055)
לַזַّק (6665)
אחרים
אִנְמַחַא (3063)
מַחַא (5359)
אחרים
נַמְלֵה (3064)
נַמְל (8208)
אחרים
דַ׳אבּ (3071)
דַ׳וַّבּ (6933)
אחרים
טַוַّל (3075)
טַוַّל (2732)
דומה בערבית
טַוַّל (3075)
טַוַّל (5646)
דומה בערבית
קַזַם (3079)
אָקְזַאם (4789)
יחיד - רבים
תְחַמַّל (3097)
מִתְחַמֵّל (7346)
בינוני פועל
בַּנוּתִי (3110)
רִגַ׳אלִי (5364)
הפכים
נַפַק (3118)
נַפַק (1573)
דומה בערבית
נַטַّ׳ף (3128)
נְטִ׳יף (812)
נגזרות
נַטַّ׳ף (3128)
תַנְטִ׳יף (3137)
מַצְדַר (שם פעולה)
נַטַّ׳ף (3128)
וַסַّח׳ (5380)
הפכים
אִנְתִקַאם (3134)
אִנְתַקַם (3142)
אחרים
אִתַّחַ׳ד׳ קַרַאר (3136)
קַרַّר (1342)
נרדפות ערבית
תַנְטִ׳יף (3137)
וַסַח׳ (7267)
הפכים
סֻפְרַה (3144)
סֻפְרַגִ׳י (6225)
נגזרות
הֵיכ וּהֵיכ (3188)
הֵיכּ (271)
אחרים
מַוְצ׳וּע (3196)
מַוַאצִ׳יע (6176)
יחיד - רבים
מֻעַ׳נִّי (3197)
מֻטְרֵבּ (3701)
נרדפות ערבית
מֻעַ׳נִّי (3197)
מֻעַ׳נִّיֵה (3897)
זכר - נקבה
נַאדִי (3203)
נַוַאדִי (7950)
יחיד - רבים
חַכִּי פַאצִ׳י (3208)
פַאצִ׳י (5126)
אחרים
קַרַאבֵּה (3233)
קַרַאבֵּה (3413)
דומה בערבית
סַוַّא (3244)
עִמֵל (304)
נרדפות ערבית
סַוַّא (3244)
סַאוַא (2346)
נרדפות ערבית
סַוַّא (3244)
סַוַא (3651)
דומה בערבית
עַמַל (3254)
עַמַל (6695)
דומה בערבית
מַפְתוּח (3256)
מַפְתוּח (317)
דומה בערבית
מַרַّאת (3261)
אַחְיַאנַן (5624)
נרדפות ערבית
נַאקוּש (3263)
גַ׳רַס (1634)
נרדפות ערבית
נַאקוּש (3263)
נַוַאקִיש (5377)
יחיד - רבים
חַלّ (3265)
חַלّ (1134)
דומה בערבית
חַלّ (3267)
חַלّ (3265)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַשַאן (3279)
כִּרְמַאל (3280)
נרדפות ערבית
כִּרְמַאל (3280)
מִן אַגְ׳ל (7163)
נרדפות ערבית
שִרֵבּ (3283)
מַשְרוּבּ (128)
בינוני פעול
שִרֵבּ (3283)
מַשְרוּבּ (4534)
בינוני פעול
צַבּّ (3284)
סַבּّ (4320)
דומה בערבית
דַבְּלַג׳ (3292)
דַבְּלַגֵ׳ה (4777)
מַצְדַר (שם פעולה)
דֻבּّ (3297)
דַבְּדוּבּ (7170)
אחרים
קֻרְקַעַה (3300)
קַרַאקֵע (4584)
יחיד - רבים
תַוַאבֵּל (3301)
בְּהַארַאת (5467)
נרדפות ערבית
קַהְוֵה (3302)
קַהַאוִי (4854)
יחיד - רבים
וַגְ׳בֵּה (3303)
תִחְלַאיֵה (4504)
אחרים
וַגְ׳בֵּה (3303)
צַחְן (4506)
נרדפות ערבית
וַגְ׳בֵּה (3303)
גֻ׳רְעַה (8396)
משמעות נוספת בערבית
עִלְבֵּה (3305)
עִלַבּ (5172)
יחיד - רבים
עַ׳טַא (3306)
עֻ׳טִי (5315)
יחיד - רבים
מַסְרַחִיֵّה (3308)
עַרְצ׳ (4551)
נרדפות ערבית
טַלַّע (3313)
טִלֵע (222)
אחרים
נְג׳וּם (3316)
כַּוַאכֵּבּ (8020)
דומה בעברית
בַּדִיל (3318)
בַּדִיל (7140)
דומה בערבית
בַּדִיל (3318)
בַּדַאאֵל (7628)
יחיד - רבים
סֻלְחֻפַאה (3319)
קֻרְקַעַה (3300)
נרדפות ערבית
סֻלְחֻפַאה (3319)
סַלַאחֵף (4583)
יחיד - רבים
אִלְהִנְד (3323)
ג׳וֹז אִלְהִנְד (4082)
צירופים
אַכְּלֵה (3325)
אַכְּל (1272)
אחרים
גַ׳רִיח (3333)
מַגְ׳רוּח (166)
נרדפות ערבית
חְדוּד (3334)
חְ׳דוּד (1487)
דומה בערבית
וַעְד (3336)
וְעוּד (4687)
יחיד - רבים
עִשְק (3338)
חֻבּّ (63)
נרדפות ערבית
עִשְק (3338)
וִדַאד (821)
נרדפות ערבית
עִשְק (3338)
הַוַא (3384)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
אִשִי (644)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שַעְ׳לֵה (1210)
כפילות
שַעְ׳לֵה (3342)
אַמֵר (1675)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שִי (3846)
נרדפות ערבית
שַעְ׳לֵה (3342)
שַעְ׳לַאת (4114)
יחיד - רבים
תַדְ׳כַּרַה (3344)
תַדַ׳אכֵּר (3345)
יחיד - רבים
אִשְתִרַאכּ (3348)
אִשְתִרַאכּ (5563)
משמעות נוספת בעברית
רַדّ (3350)
גַ׳וַאבּ (1562)
נרדפות ערבית
חַשִיש (3353)
דֵישֵיה (6836)
נרדפות ערבית
וַזְן (3358)
עַמַארַה (3357)
דומה בעברית
תֻפַّאחַה (3360)
תֻפַّאח (1105)
יחיד - רבים
נַעַם (3362)
אַי נַעַם (3377)
נרדפות ערבית
מַוְקֵע (3363)
מַוַאקֵע (3364)
יחיד - רבים
קִטַאר (3372)
קִטַאר חַ׳פִיף (3535)
צירופים
קִטַאר (3372)
אֵלְקִטַאר פַאת (7679)
צירופים
תְקַדַّם (3374)
מֻתַקַדֵّם (4188)
בינוני פועל
תְקַדַّם (3374)
תַקַדֻّם (8728)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַוַّח (3375)
רַאח (960)
אחרים
אַי נַעַם (3377)
אַאה (1731)
נרדפות ערבית
פֵין (3378)
וֵין (1158)
נרדפות ערבית
עַאםّ (3380)
מֻדִיר עַאםّ (8302)
צירופים
הַוַא (3384)
חֻבּّ (63)
נרדפות ערבית
חִ׳בְּרַה (3401)
מֻחַאוַלֵה (2214)
משמעות נוספת בערבית
תְעַגַّ׳בּ (3422)
תַעַגّ׳ֹבּ (6796)
מַצְדַר (שם פעולה)
נִתֵן (3424)
זִנֵח׳ (5580)
נרדפות ערבית
שִפֵק (3431)
שַפַקַה (8247)
מַצְדַר (שם פעולה)
עִ׳פִי (3432)
פַאק (247)
הפכים
עִ׳פִי (3432)
צִחִי (2749)
הפכים
עִ׳פִי (3432)
נַאם (3016)
נרדפות ערבית
חִ׳שֵן (3433)
מַאלֵס (3434)
הפכים
סוּר (3437)
אַסְוַאר (5824)
יחיד - רבים
מֻדְ׳נֵבּ (3444)
דַ׳נְבּ (6481)
אחרים
דַלוּ (3449)
סַטְל (3448)
נרדפות ערבית
גַ׳אמֵע (3461)
מַסְגֵ׳ד (3462)
נרדפות ערבית
מַסְגֵ׳ד (3462)
מַסַאגֵד (7770)
יחיד - רבים
אֵלְיַאבַּאן (3470)
יַאבַּאנִי (4109)
נגזרות
חֻמֹّץ (3471)
טַחִינֵה (1937)
אחרים
חֻמֹّץ (3471)
מְתַבַּّל חֻמֹّץ (7362)
צירופים
גַ׳מְע (3479)
גַ׳אמֵע (3461)
דומה בערבית
צִ׳חֵכּ (3480)
צַ׳חְכֵּה (1097)
מַצְדַר (שם פעולה)
צִ׳חֵכּ (3480)
צַ׳חְכֵּה (3060)
מַצְדַר (שם פעולה)
צִ׳חֵכּ (3480)
מֻצ׳חֶכּ (4906)
אחרים
צִ׳חֵכּ (3480)
צִ׳חֵכּ עַלַא (5213)
צירופים
צִ׳חֵכּ (3480)
צַ׳חַّכּ (5277)
אחרים
אַאדַמִי (3481)
אַוַאדֵם (7892)
יחיד - רבים
צַחַّה (3482)
צַחְّתֵין (1283)
נרדפות ערבית
צְיַאם (3490)
צְיַאם מַקְבּוּל (7846)
צירופים
עַ׳לַّאיֵה (3492)
בַּכְּרַג׳ (7456)
נרדפות ערבית
חַלַק (3497)
חַלַק (3707)
דומה בערבית
חַלַק (3497)
חַלַק (3708)
דומה בערבית
צַ׳פְדַעַה (3500)
צַ׳פַאדֵע (6991)
יחיד - רבים
עִרֵף (3526)
עַארֵף (1687)
בינוני פועל
נַגַ׳ח (3527)
נִגֵ׳ח (315)
נרדפות ערבית
תְחַמַّם (3529)
חַמַّאם (1161)
אחרים
סַכַּת (3530)
סַאכֵּת (7345)
בינוני פועל
סַכַּת (3530)
סֻכּוּת (8257)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִפְטַאר (3532)
סֻחוּר (5690)
אחרים
אִפְטַאר (3532)
פְטוּר (7850)
נרדפות ערבית
אִנְתֵרְנֵת (3537)
נֵת (5735)
נרדפות ערבית
מֻצַמֵّם (3539)
תַצְמִים (2488)
אחרים
בּוּלִיס (3540)
בּוּלִיס (3541)
אחרים
בּוּלִיס (3541)
שֻׁרְטִי (1168)
נרדפות ערבית
דֻרְזִי (3542)
דְרוּז (3543)
יחיד - רבים
חֻ׳צַ׳רִי (3550)
חֻ׳צַ׳רִיִّין (4201)
יחיד - רבים
חֻ׳צַ׳רִי (3550)
חֻ׳צַ׳רִיֵّה (4290)
זכר - נקבה
יַסַארִי (3554)
עִסְרַאוִי (3859)
דומה בעברית
יַסַארִי (3554)
יַמִינִי (6913)
הפכים
בַּטַאטַא חִלְוֵה (3560)
בַּטַאטַא (1843)
דומה בעברית
אַוַّל (3561)
אִסְעַאף אַוַّלִי (2025)
צירופים
אַוַّל (3561)
אוּלַא (8018)
זכר - נקבה
אַוַّל (3562)
אַאחֵ׳ר (72)
הפכים
אַוַّל (3562)
נִהַאיֵה (1220)
הפכים
אַוַّל (3562)
אַוַّל (3561)
משמעות נוספת בעברית
אַוַّל (3562)
אִבְּתִדַאאְ (7218)
נרדפות ערבית
אַוַّל (3562)
אַוַّלַן (8410)
נגזרות
רַקַם (3564)
אַרְקַאם (6184)
יחיד - רבים
רַקַם (3564)
רַקַם קִיַאסִי (8573)
צירופים
שַאשֵה (3566)
שַאשֵת לַמְס (5729)
צירופים
סַלַטַה (3569)
סַלַטַאת (1935)
יחיד - רבים
זַהְרַה (3572)
וַרְדֵה (3573)
נרדפות ערבית
זַהְרַה (3572)
זְהוּר (8262)
יחיד - רבים
כַּאתֵבּ (3581)
כֻּתַّאבּ (6925)
יחיד - רבים
אֻסְתַאד׳ (3582)
אֻסְתַאדֵ׳ה (3583)
זכר - נקבה
אֻסְתַאד׳ (3582)
אַסַאתְדֵ׳ה (5339)
יחיד - רבים
נַאמוּסֵה (3586)
הִסְהֵסַה (7116)
נרדפות ערבית
מַוְקַף (3587)
מַוְקֵף (1327)
דומה בערבית
אִימֵיל (3597)
בַּרִיד אִלִכְּתְרוּנִי (3598)
נרדפות ערבית
אִימֵיל (3597)
אִימֵילַאת (7984)
יחיד - רבים
צַיַّח (3603)
צַרַّח׳ (4922)
נרדפות ערבית
מַצִיר (3608)
קַדַר (2197)
נרדפות ערבית
מַצִיר (3608)
מָצִירִי (3609)
נגזרות
צַוַّת (3610)
אַשַّר (6922)
דומה בעברית
כִּרֵהּ (3611)
חַבּّ (1087)
הפכים
שַכּّ (3616)
שַכּّ (6649)
אחרים
בִּדוּן (3618)
בִּדוּן סַבַּבּ (403)
צירופים
אִלִّי פַאת (3626)
אִלִّי פַאתַת (3627)
זכר - נקבה
לַעִיבּ (3638)
מֻמַתֵّ׳ל (3637)
דומה בעברית
וַרְדִי (3643)
זַהְרִי (3642)
נרדפות ערבית
תַמַאם (3646)
תַמַאם (583)
משמעות נוספת בעברית
פַרְשֵה (3650)
פַרְשֵה (4933)
דומה בערבית
אַהֵל (3654)
אַהְל אֵלְבַּלַד (186)
צירופים
אַהֵל (3654)
אַהְל (6549)
משמעות נוספת בעברית
טוּבֵּה (3663)
טוּבּ (3664)
יחיד - רבים
וַרַקַה (3666)
בִּטַאקַה (3719)
נרדפות ערבית
מְכַּעַّבּ (3667)
מְכַּעַّבַּאת (3735)
יחיד - רבים
מַוְרַד (3668)
מַוַארֵד (3669)
יחיד - רבים
חַסַנֵה (3678)
אַפְצַ׳לִיֶﬞה (8771)
נרדפות ערבית
גִ׳יל (3682)
אַגְ׳יַאל (4548)
יחיד - רבים
וַצַף (3684)
וַצֵף (3685)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַסְם (3688)
רַסֵם (3575)
דומה בערבית
טַאבֵּק (3690)
טַאבֶּק אַרצִ׳י (3691)
צירופים
טַאבֵּק (3690)
טָוָאבֶּק (7719)
יחיד - רבים
מַדְחַ׳ל (3696)
מַדַאחֵ׳ל (4371)
יחיד - רבים
מַקְלַא (3703)
קַלַّאיֵה (5472)
נרדפות ערבית
זַמִיל (3705)
זֻמַלַאא (6107)
יחיד - רבים
חַלַק (3707)
חַאלֵק (1063)
בינוני פועל
חַלַק (3707)
תְּחַלַّק (1202)
נרדפות ערבית
חַלַק (3707)
חַלַק (3708)
דומה בערבית
חַלַק (3707)
חְלַאקַה (3709)
אחרים
חְלַאקַה (3709)
חְלַאקַה (2601)
דומה בערבית
בַּרְצ׳וֹ (3716)
בַּרְצ׳וּ (2652)
כפילות
חַאגֵ׳ה (3717)
חַאגֵ׳ה (3061)
משמעות נוספת בעברית
חַאגֵ׳ה (3717)
בְּחַאגֵ׳ה לַ... (3718)
צירופים
חַאגֵ׳ה (3717)
פִש חַאגֵ׳ה (5243)
צירופים
חַאגֵ׳ה (3717)
חַאגֵ׳ה (8407)
משמעות נוספת בעברית
רִבֵּח (3727)
רַבְּחַאן (4726)
נגזרות
רִבֵּח (3727)
קַבַּץ׳ (5762)
אחרים
צַנְדוּק (3736)
עַאמֵל צַנְדוּק (8742)
צירופים
בַּנְכּ (3737)
בַּנְכּ (4410)
דומה בערבית
בַּנְכּ (3737)
בְּנוּכֵּה (7903)
יחיד - רבים
שִבֵּע (3739)
שַבְּעַאן (5220)
נגזרות
בְּלוֹג (3744)
מֻדַוַّנֵה (3743)
נרדפות ערבית
כַּמַנְגַ׳ה (3746)
כַּמַאן (6180)
נרדפות ערבית
חַ׳לַّא (3747)
חַ׳לַّא (774)
כפילות
עַאמֵל (3754)
עַוַאמֵל (7121)
יחיד - רבים
תַוְקִיף (3756)
אִעְתִקַאל (1614)
נרדפות ערבית
תַוְקִיף (3756)
תַוְקִיף (6692)
כפילות
סַנְפוּר (3758)
סַנַאפֵר (7350)
יחיד - רבים
סַפִינֵה (3761)
בַּאבּוּר (6713)
נרדפות ערבית
בַּאחִ׳רַה (3762)
סַפִינֵה (3761)
נרדפות ערבית
בַּאחִ׳רַה (3762)
מַרְכַּבּ (6283)
נרדפות ערבית
בַּאחִ׳רַה (3762)
בַּאבּוּר (6713)
נרדפות ערבית
זַוְרַק (3764)
שַחְ׳תוּרַה (3767)
נרדפות ערבית
זַוְרַק (3764)
מַרְכַּבּ (6283)
נרדפות ערבית
קַארֵבּ (3766)
זַוְרַק (3764)
נרדפות ערבית
קַארֵבּ (3766)
קַוַארֵבּ (8541)
יחיד - רבים
שַחְ׳תוּרַה (3767)
קַארֵבּ (3766)
נרדפות ערבית
אִדְמַאן (3770)
אִדְמַאן (2185)
כפילות
גַ׳מַע (3774)
לַםّ (7240)
נרדפות ערבית
דַלִיל (3775)
אַדִלֵﬞה (8379)
יחיד - רבים
חַדّ (3780)
חַדّ (1067)
דומה בערבית
חַ׳טַר (3790)
אַחְ׳טַאר (6804)
יחיד - רבים
חַ׳לַّא (3791)
חַ׳לַّא (1711)
דומה בערבית
קַטַע (3799)
קַאטֵע (3247)
בינוני פועל
קַטַע (3799)
קַטַע (7410)
משמעות נוספת בעברית
קַטַע (3799)
קַאטֵע (7877)
בינוני פועל
טַבִּיעַה (3805)
טַבִּיעִי (3451)
אחרים
חוּת (3806)
חִיתַאן (8547)
יחיד - רבים
קַצְר (3808)
קְצוּר (7705)
יחיד - רבים
פַארַה (3810)
פַאר (1526)
אחרים
הַיֵّן (3817)
סַהְל (679)
נרדפות ערבית
הַיֵّן (3817)
הַיְّנֵה (3818)
זכר - נקבה
צַנְדוּק (3823)
צַנְדוּק (3736)
משמעות נוספת בעברית
צַנְדוּק (3823)
סַחַّארַה (4801)
נרדפות ערבית
חַבֵּ‏‎ל (3824)
חְבַּאל (7769)
יחיד - רבים
סַרַק (3827)
סַרַّאק (2250)
משמעות נוספת בערבית
פִעֵל (3835)
אַפְעַאל (3836)
יחיד - רבים
צַבַּע׳ (3839)
לַוַّן (6511)
דומה בעברית
שִי (3846)
אִשִי (644)
נרדפות ערבית
אִתַّצַל (3855)
אִתִّצַאל (3234)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִתַّצַל (3855)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
נרדפות ערבית
מַמַרّ מֻשַאה (3863)
מַעְבַּר מֻשַאה (3204)
נרדפות ערבית
שַאהֵד (3871)
שַאהֵד עַיַאן (3870)
צירופים
שַאהֵד (3871)
שְהוּד (6244)
יחיד - רבים
לַכְּנֵה (3889)
לַפֵט׳ (1225)
נרדפות ערבית
עֵ׳ימֵה (3890)
עְ׳יוּם (4659)
יחיד - רבים
עֵ׳ימֵה (3890)
סַחַאבּ (4945)
נרדפות ערבית
עַרְש (3902)
עֻרוּש (8388)
יחיד - רבים
חַסַם (3907)
חַאסֵם (5818)
בינוני פועל
תַחְלִיל (3909)
עַמַלִיֵّה (977)
דומה בעברית
וֻגֵ׳הְ (3919)
וִשّ (1151)
נרדפות ערבית
אִימַאן (3923)
אַאמַן (5076)
אחרים
אִיגַ׳אבִּי (3925)
סַלְבִּי (3924)
הפכים
כִּדְ׳בֵּה (3927)
כִּדֵ׳בּ (5537)
דומה בערבית
פַגְ׳עַאן (3930)
פַגְ׳עַאן (3934)
משמעות נוספת בעברית
שַוְבַּאן (3931)
מְשַוֵّבּ (5523)
נרדפות ערבית
חַיְרַאן (3935)
מֻרְתַבֵּכּ (7581)
נרדפות ערבית
עֻצ׳וּ (3939)
עַדוּ (2221)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
עֻצ׳וּ (4649)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (3939)
אַעְצַ׳אא (4651)
יחיד - רבים
רִמְש, רַמְש (3940)
רְמוּש (8220)
יחיד - רבים
חַאגֵ׳בּ (3942)
חַוַאגֵ׳בּ (1486)
יחיד - רבים
צַ׳וّ (3943)
אַצְ׳וִיֶה (7724)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (3953)
חַפְלַאת (3962)
יחיד - רבים
חַפְלֵה (3953)
חַפְלֵה (4059)
דומה בערבית
חַפְלֵה (3953)
אִחְתַפַל (5048)
אחרים
כִּיפַכּ ? (3989)
כִּיף חַאלַכּ? (700)
נרדפות ערבית
כִּיפַכּ ? (3989)
כִּיפֵכּ ? (3990)
זכר - נקבה
כִּיפֵכּ ? (3990)
כִּיף חַאלֵכּ? (1792)
נרדפות ערבית
כִּבְּד (3993)
תְקִיל (1137)
דומה בעברית
בּוּק (4009)
אַבְּוַאק (7936)
יחיד - רבים
עַאש (4018)
עַאיֵש (52)
בינוני פועל
תִעֵבּ (4019)
תַעַבּ (1974)
מַצְדַר (שם פעולה)
מֻדֵّה (4021)
פַתְרַה (145)
נרדפות ערבית
גִ׳סְר (4022)
גְ׳סוּר (7144)
יחיד - רבים
חַרְף (4024)
חֻרוּף (2232)
יחיד - רבים
אִגַ׳אזֵה (4030)
פֻרְצַה (6372)
נרדפות ערבית
צַפַאא (4036)
צַפַא (8126)
דומה בערבית
סַאמַח (4039)
רִצִ׳י ען (5597)
נרדפות ערבית
סַאמַח (4039)
עַדַ׳ר (6482)
נרדפות ערבית
שַאמִי (4053)
סַאמִי (4054)
דומה בעברית
נַוַאה (4056)
נַוַוִי (6294)
נגזרות
נַוַאה (4056)
בִּדְ׳רֵה (7925)
משמעות נוספת בערבית
מִשִי (4061)
מַאשִי (8073)
בינוני פועל
עִלְם (4066)
עִלְם (3474)
דומה בערבית
מֻפְרַד (4068)
מֻפְרַד (2675)
דומה בערבית
מֻשַאה (4080)
מַעְבַּר מֻשַאה (3204)
צירופים
מֻשַאה (4080)
מַמַרّ מֻשַאה (3863)
צירופים
עַאד (4084)
עַאד (6757)
משמעות נוספת בעברית
אִנְתַקַל (4086)
נַקַל (4087)
אחרים
נַקַל (4087)
נַקַל (5021)
דומה בערבית
אַלְעַ׳א (4104)
בַּטַّל (4227)
דומה בעברית
אַלְעַ׳א (4104)
אִלְעַ׳אא (5736)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַ׳טִיֵّה (4124)
חַ׳טַאיַא (4125)
יחיד - רבים
פַרִיצַ׳ה (4127)
פַרַאאֵץ׳ (6815)
יחיד - רבים
סַאחֵר (4143)
סַאחְרֵה (4155)
זכר - נקבה
מוֹתוֹר (4151)
דַרַّאגֵ׳ה נַארִיֵّה (4153)
נרדפות ערבית
דַרַّאגֵ׳ה (4152)
מוֹתוֹר (4151)
נרדפות ערבית
דַרַّאגֵ׳ה (4152)
דַרַّאגֵ׳ה נַארִיֵّה (4153)
נרדפות ערבית
צַ׳רוּרִי (4156)
צַ׳רוּרִי (7441)
משמעות נוספת בעברית
אַמְר (4157)
אַמֵר (1675)
דומה בערבית
אַמְר (4157)
אַמֵר (5119)
דומה בערבית
וַרַّא (4165)
פַרְגַ׳א (1037)
נרדפות ערבית
תְעַוַّד (4172)
מִתְעַוֵّד (6818)
בינוני פועל
תַארִיח׳ (4174)
תַארִיח׳ (4175)
אחרים
תַארִיח׳ (4174)
מֻאַרֵّח׳ (4897)
אחרים
תַארִיח׳ (4175)
תַוַארִיח׳ (1978)
יחיד - רבים
נַקְחַרַה (4177)
נַקְל חַרְפִי (4025)
נרדפות ערבית
מַאצִ׳י (4178)
מַאצִ׳י (3796)
משמעות נוספת בעברית
מֻדַ׳כַּّר (4190)
מֻאַנַّת׳ (3116)
הפכים
תַעְלִים (4192)
דַרְס (2315)
נרדפות ערבית
תַעְלִים (4192)
תִרְבַּאיֵה (2344)
משמעות נוספת בערבית
מֻעַדַّל (4205)
בִּ(א)לְ-מֻעַדַّל (4204)
צירופים
לַפַט׳ (4209)
לַפֵט׳ (1225)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַפַט׳ (4209)
לַפֵט׳ (3887)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַגֻ׳ל (4213)
רְגַ׳אל (4214)
יחיד - רבים
אִלְתַקַא (4215)
לַקַא (168)
אחרים
אִלְתַקַא (4215)
לַאקַא (5787)
אחרים
גַ׳נַّן (4216)
שַגַّ׳ע (2577)
דומה בעברית
עַ׳לַّא (4231)
עַ׳לַא (4230)
דומה בערבית
עַ׳לַّא (4231)
עִ׳לִי (4232)
אחרים
עַ׳לַّא (4231)
עַ׳לַّא (5474)
כפילות
גֻ׳מהוּר (4238)
גַ׳מַאהִיר (7907)
יחיד - רבים
עִ׳לֵט (4239)
עַ׳לְטַאן (95)
נגזרות
עִ׳לֵט (4239)
עַ׳לְטַה (155)
מַצְדַר (שם פעולה)
עִ׳לֵט (4239)
עַ׳לַّט (4240)
אחרים
עִ׳לֵט (4239)
עַ׳לַט (5244)
מַצְדַר (שם פעולה)
מִתשַאאֵם (4243)
תַשַאאֻם (7045)
אחרים
עַוַّא (4247)
נַבַּח (4246)
נרדפות ערבית
דוֹר (4253)
דוֹר (3309)
דומה בערבית
תַעְ׳דִ׳יֵّה (4265)
עִ׳דַ׳אאִי (6929)
נגזרות
ג׳וֹז (4270)
ג׳וֹז אִלְהִנְד (4082)
צירופים
בַּדִיל (4271)
בַּדִיל (3318)
כפילות
אִכְּתַפַא (4277)
אִכְּתִפַאאְ (8119)
מַצְדַר (שם פעולה)
פֻצ׳וּל (4286)
פֻצ׳וּלִי (4285)
נגזרות
עַרִישֵה (4292)
עַרַאיֵש (6399)
יחיד - רבים
צַרַף (4301)
צַרַף (6157)
דומה בערבית
אוֹתֵיל (4303)
פֻנְדֻק (1345)
נרדפות ערבית
כֻּבֵּّה (4306)
כֻּבֵּّה (6268)
משמעות נוספת בעברית
כֻּבֵּّה (4306)
קֻבַּّה (6282)
דומה בערבית
פַצְל (4309)
פְצוּל (5744)
יחיד - רבים
בַּחְת׳ (4312)
אַבְּחַאת׳ (4376)
יחיד - רבים
בַּחְת׳ (4312)
בַּחְ׳ת (4550)
דומה בערבית
אַאחַ׳ר (4316)
תַ׳אנִי (1275)
נרדפות ערבית
אַאחַ׳ר (4316)
אֻחְ׳רַא (4317)
זכר - נקבה
אֻחְ׳רַא (4317)
מַרַّה אֻחְ׳רַא (2687)
צירופים
סַבּّ (4320)
מְסַבֵּّה (8324)
נגזרות
דַ׳כִּי (4329)
שַאטֵר (297)
נרדפות ערבית
דַ׳כִּי (4329)
חַכִּים (1295)
נרדפות ערבית
גַ׳דְוַל (4330)
לַוְחַה (4331)
נרדפות ערבית
גַ׳דְוַל (4330)
גַ׳דַאוֵל (4332)
יחיד - רבים
לַוְחַה (4331)
לוֹחַת מַפַאתִיח (3811)
צירופים
לַוְחַה (4331)
לַוְחַאת (4333)
יחיד - רבים
גַ׳דַאוֵל (4332)
לַוְחַאת (4333)
נרדפות ערבית
נַאדֵל (4338)
גַארְסוֹן (4339)
נרדפות ערבית
קַאנוּן (4340)
קַוַאנִין (4605)
יחיד - רבים
אַדִיבּ (4341)
כַּאתֵבּ (3581)
נרדפות ערבית
מַקְטַע (4347)
מַקְטַע (4904)
משמעות נוספת בעברית
תְחַרַّר (4349)
תְסַרַّח (4348)
דומה בעברית
עַ׳אמֵק (4352)
פַאתֵח (4351)
הפכים
דַרַס (4354)
דַרְס (2315)
מַצְדַר (שם פעולה)
וַצְל (4356)
וֻצוּלַאת (8745)
יחיד - רבים
כּוּרְס (4360)
כּוּרְסַאת (4359)
יחיד - רבים
חִ׳גֵ׳ל (4364)
חַ׳גְ׳לַאן (1522)
נגזרות
הַסַّא (4366)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
מַוַאצִ׳יע (4369)
מַוַאצִ׳יע (6176)
דומה בערבית
מַצְעַד (4372)
אַסֵנְסֵיר (1166)
נרדפות ערבית
מַצְעַד (4372)
מַסִירֵה (6195)
דומה בעברית
מַצְעַד (4372)
מַצַאעִד (8174)
יחיד - רבים
חַ׳לַّאט (4373)
חָ׳לָّאט (4326)
כפילות
מַצְדַר (4377)
מַצַאדֵר (4638)
יחיד - רבים
הַאי (4379)
הַדוֹל (632)
יחיד - רבים
הַאי (4379)
הַאדִ׳י (634)
נרדפות ערבית
מַקַאל (4380)
מַקַאלַאת (4381)
יחיד - רבים
וַטִ׳יפֵה (4389)
וַטִ׳יפֵה (7963)
משמעות נוספת בערבית
עִלְכֵּה (4392)
מִסְתְכַּא (4393)
נרדפות ערבית
עִלְכֵּה (4392)
לְבַּאן (4394)
נרדפות ערבית
מִסְתְכַּא (4393)
לְבַּאן (4394)
נרדפות ערבית
צַחַّח (4399)
צַחִיח (1437)
נגזרות
תְוַאלֵית (4403)
חַמַّאם (1161)
נרדפות ערבית
תְוַאלֵית (4403)
מַנַאפֵע (4404)
נרדפות ערבית
תְוַאלֵית (4403)
מַרַאחִיץ׳ (4405)
נרדפות ערבית
תְוַאלֵית (4403)
חִ׳דְמַאת (4406)
דומה בעברית
מַנַאפֵע (4404)
חַמַّאם (1161)
נרדפות ערבית
מַנַאפֵע (4404)
חִ׳דְמַאת (4406)
דומה בעברית
מַרַאחִיץ׳ (4405)
מַנַאפֵע (4404)
נרדפות ערבית
מַרַאחִיץ׳ (4405)
חִ׳דְמַאת (4406)
דומה בעברית
בַּנְכּ (4410)
בְּנוּכֵּה (8750)
יחיד - רבים
עַדַד (4427)
עַדّ (1038)
אחרים
עַדַד (4427)
רַקַם (3564)
דומה בעברית
נַאצֵח (4429)
זֵית (227)
דומה בעברית
נַאצֵח (4429)
צְ׳עִיף (4430)
הפכים
צְ׳עִיף (4430)
צְ׳עַאף (5513)
יחיד - רבים
נַאדֵר (4433)
שַאאֵע (3403)
הפכים
תַעְלִיק (4435)
תַעְלִיק (4434)
משמעות נוספת בעברית
פַאכִּהַה (4437)
פַוַאכֵּהְ (302)
יחיד - רבים
דְרַאק (4438)
דְרַאק (4439)
כפילות
פיתאמין (4440)
פיתאמינאת (4441)
יחיד - רבים
חַדַّד (4449)
תַחְדִיד (6838)
מַצְדַר (שם פעולה)
תִשְרִין אֵלאוּّל (4460)
אַכְּתוֹבַּר (5993)
נרדפות ערבית
בַּדְלֵה (4464)
בַּדלַאת (7129)
יחיד - רבים
רַעְד (4472)
בַּרְק (7432)
אחרים
עַבַּّר (4479)
עַבַּّר (5073)
כפילות
חַדִיקַה (4485)
חַדַאיֵק (4486)
יחיד - רבים
רַקַבֵּה (4490)
רַכְּבֵּה (5224)
דומה בערבית
מֻתְעֵבּ (4493)
אַתְעַבּ (5925)
אחרים
מֻתַטַרֵّף (4497)
מֻעְתַדֵל (6624)
הפכים
צַחְן (4506)
גֻ׳רְעַה (8396)
משמעות נוספת בערבית
תְחַ׳רְבַּט (4509)
תְלַחְ׳בַּט (6014)
נרדפות ערבית
חַ׳רְבַּט (4514)
תְחַ׳רְבַּט (4509)
אחרים
בַּסّ (4519)
בִּיכַּפִّי (116)
נרדפות ערבית
ע׳וּל (4520)
ע׳וּלֵה (1616)
זכר - נקבה
ע׳וּל (4520)
אַעְ׳וַאל (7364)
יחיד - רבים
ע׳וּל (4520)
עַלַא רָאחְתַכּ (7727)
צירופים
טַמַאטֵם (4524)
בַּנְדוֹרַה (286)
נרדפות ערבית
אַיְצַ׳ן (4525)
כַּמַאן (699)
נרדפות ערבית
רַאבֵּט (4530)
רַוַאבֵּט (4607)
יחיד - רבים
מַשְרוּבּ (4534)
מַשְרוּבּ (128)
דומה בערבית
מַשְרוּבּ (4534)
מַשְרוּבַּאת (7282)
יחיד - רבים
חַרַק (4549)
מַחְרוּק (5702)
בינוני פעול
גַ׳וְהַר (4571)
גַ׳וַאהֵר (3397)
יחיד - רבים
כַּאנוּן אֵ(ל)תַّ׳אנִי (4572)
יַנַאיֵר (5972)
נרדפות ערבית
טַאעִ׳יֵה (4575)
טֻעַ׳אה (4576)
יחיד - רבים
אִסְתַנַّא (4580)
אִנְתַטַ׳ר (5123)
נרדפות ערבית
אִסְתַנַّא (4580)
נַטַר (5242)
נרדפות ערבית
אִסְתַנַّא (4580)
מִסְתַנִّי (8524)
בינוני פועל
קֻנְפֻד׳ (4581)
קַנַאפֵד׳ (4582)
יחיד - רבים
קַרַאקֵע (4584)
סַלַאחֵף (4583)
נרדפות ערבית
סַבַּאבַּה (4595)
צַבַּאבַּה (4596)
דומה בערבית
טַאהִי (4600)
טַאהְיֵה (4601)
זכר - נקבה
תְגַ׳וַّל (4617)
מִתְגַ׳וֵّל (4618)
בינוני פועל
תְגַ׳וַّל (4617)
תַגַ׳וֻّל (8592)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַ׳לַץ (4619)
בִּיכַּפִّי (116)
נרדפות ערבית
חַ׳לַץ (4619)
בַּסّ (4519)
נרדפות ערבית
וַאגֵ׳בּ (4620)
אִיגַ׳אבִּי (3925)
אחרים
וַאגֵ׳בּ (4620)
וַאגֵ׳בּ (7375)
משמעות נוספת בעברית
אִגְ׳בַּארִי (4621)
צַ׳רוּרִי (4156)
נרדפות ערבית
סַעַאדֵה (4633)
מֻסַאעַדֵה (1335)
דומה בערבית
חַאסֵّה (4634)
חַוַאסّ (1362)
יחיד - רבים
חַאסֵّה (4634)
חַאסֵّת אלְבַּצַר (4635)
צירופים
לִמַאדַ׳א (4646)
מַאדַ׳א (5599)
אחרים
אַעְדַאא (4648)
אַעְצַ׳אא (4650)
דומה בערבית
אַעְדַאא (4648)
אַעְצַ׳אא (4651)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (4649)
עַדוּ (2221)
דומה בערבית
עֻצ׳וּ (4649)
אַעְצַ׳אא (4650)
יחיד - רבים
גַ׳אכֵּית (4658)
כַּבּّוּת (5428)
נרדפות ערבית
בִּרְכֵּה (4660)
בִּרַכּ (4661)
יחיד - רבים
גַ׳רְזֵה (4663)
כַּנְזֵה (4664)
נרדפות ערבית
שַתַוִי (4667)
צֵיפִי (6146)
הפכים
גַ׳מְעִיֵّה (4668)
גַ׳מְעִיֵّה (3438)
כפילות
מֻאַסַّסֵה (4670)
אַסַّס (4819)
אחרים
תְאַתַّ׳ר (4671)
מִתְאַתֵّ׳ר (3015)
בינוני פועל
לַגְ׳נֵה (4684)
לַגְ׳נֵה (4685)
כפילות
לַגְ׳נֵה (4685)
לְגַ׳אן (8610)
יחיד - רבים
וַעַד (4686)
וַעְד (3336)
מַצְדַר (שם פעולה)
מְוַגְ׳הַן (4688)
מֻנַאפֵק (5141)
נרדפות ערבית
שַמְתַאן (4698)
שַמַאתַה (4699)
אחרים
חַלّ (4705)
חַלّ (1134)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַלّ (4705)
חַלّ (3267)
דומה בערבית
סֵיף (4709)
סְיוּף (4710)
יחיד - רבים
כִּפַאח (4712)
נִצַ׳אל (1718)
נרדפות ערבית
גִ׳הַאד (4713)
מֻגַ׳אהֵד (6513)
אחרים
גֻ׳הְד (4716)
גֻ׳הוּד (2168)
יחיד - רבים
גֻ׳הְד (4716)
גִ׳הַאד (4713)
אחרים
פַלַסְטִין (4717)
פַלַסְטִינִי (4718)
נגזרות
סֻלְטַה (4721)
סֻלְטָה מָחָלִיֶה (2568)
צירופים
עַמוּד (4722)
עֻמְדַאן (4723)
יחיד - רבים
עַמַלִיֵّה (4739)
עַמַלִיֵّה (977)
דומה בערבית
עַמַלִיֵّה (4739)
עַמַלִיֵّה (2119)
דומה בערבית
בַּסְמֵה (4755)
אִבְּתִסַאם (1035)
נרדפות ערבית
בַּסְמֵה (4755)
אִבְּתִסַאמֵה (1098)
נרדפות ערבית
מַצְלַחַה (4759)
מָצָאלֵח (8411)
יחיד - רבים
פַנִّי (4760)
מֻצַלֵّח (2107)
נרדפות ערבית
בַּאניוֹ (4765)
בַּאניוֹ (4764)
כפילות
תַחְרִיר (4784)
תַסְרִיח (6582)
נרדפות ערבית
גִ׳ןّ (4788)
עַפְרִית (4812)
נרדפות ערבית
צַ׳וַא (4790)
טַפַא (5595)
הפכים
צַ׳וַא (4790)
מַצְ׳וִי (7586)
בינוני פעול
עַוַّאמֵה (4794)
עַוַّאמֵה (1646)
אחרים
מוֹג׳ (4795)
מוֹגֵ׳ה (163)
אחרים
צַאפִי (4798)
מֻעַכִּّّר (6439)
הפכים
סַחַّארַה (4801)
סָחַאחִיר (1051)
יחיד - רבים
מַאלִי (4806)
וַרַקַה מַאלִיֵّה (4513)
צירופים
עַלַّם (4809)
מְעַלֵّם (688)
בינוני פועל
עַלַّם (4809)
מְעַלְّמֵה (983)
בינוני פועל
עַלַّם (4809)
תַעְלִים (4192)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַלַّם (4809)
תַעְלִים (5195)
מַצְדַר (שם פעולה)
קַאעְדֵה (4815)
קַוַאעֵד (4426)
יחיד - רבים
מִרֵץ׳ (4820)
מַרַץ׳ (2016)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִחְתַרַם (4826)
מֻחְתַרַם (2713)
בינוני פעול
אִחְתַרַם (4826)
אַכְּרַם (6252)
נרדפות ערבית
אַכַּّד (4827)
אַכִּיד (3614)
אחרים
אַכַּّד (4827)
תְאַכַּّד (6009)
נרדפות ערבית
אַכַּّד (4827)
מְאַכַּّד (7866)
בינוני פעול
דַפַע (4828)
דַפַש (833)
נרדפות ערבית
סַבַּבּ (4829)
בִּדוּן סַבַּבּ (403)
צירופים
סַבַּבּ (4829)
אַסְבַּאבּ (407)
יחיד - רבים
צַ׳רַר (4831)
אַצְ׳רַאר (7233)
יחיד - רבים
כַּשַף (4833)
סַחַר (2640)
דומה בעברית
כַּשַף (4833)
אִכְּתַשַף (4834)
דומה בעברית
כַּשַף (4833)
מַכְּשוּף (5556)
בינוני פעול
כַּשַף (4833)
כַּאשֵף (6336)
בינוני פועל
אִכְּתַשַף (4834)
מֻכְּתַשַאפַאת (4140)
בינוני פעול
אִכְּתַשַף (4834)
אִכְּתִשַאף (6338)
מַצְדַר (שם פעולה)
מִילַאד (4839)
עִיד מִילַאד (248)
צירופים
מִילַאד (4839)
עִיד אִלְמִילַאד (249)
צירופים
שַהֵר תְנַעַש (4840)
דִיסַמְבַּר (5994)
נרדפות ערבית
כַּאנוּן אֵלְאַוַّל (4841)
דִיסַמְבַּר (5994)
נרדפות ערבית
שַהְד (4849)
עַסַל (1009)
אחרים
סַאדַה (4852)
קַהְוֵה סַאדַה (4851)
צירופים
סַאדַה (4852)
חַאף (5587)
נרדפות ערבית
נוֹם (4858)
עֻ׳רְפֵת אֵ(ל)נّוֹם (1350)
צירופים
תַאגַ׳ר (4859)
תַאגֵ׳ר (241)
אחרים
תַאגַ׳ר (4859)
תִגַ׳ארַה (1534)
דומה בעברית
כַּאפַח (4860)
מֻכַּאפַחַה (4861)
מַצְדַר (שם פעולה)
מֻכַּאפַחַה (4861)
נִצַ׳אל (1718)
נרדפות ערבית
מֻכַּאפַחַה (4861)
כִּפַאח (4712)
נרדפות ערבית
קַרַא (4869)
צַאח (6216)
משמעות נוספת בעברית
אִעְתַרַף (4870)
עִרֵף (3526)
אחרים
אִעְתַרַף (4870)
אִעְתִרַאף (5237)
מַצְדַר (שם פעולה)
זַאד (4872)
זַאיֵד (2215)
בינוני פועל
זַאד (4872)
זַאיֵד (4565)
בינוני פועל
זַאד (4872)
זַאאֵד (8466)
בינוני פועל
מֻצְטַלַח (4875)
מֻצְטַלַח (2174)
כפילות
נַטַ׳רִי (4887)
עַמַלִי (4888)
הפכים
גַ׳נַّד (4911)
גֻ׳נְדִי (637)
אחרים
גַ׳נַّד (4911)
גֵ׳יש (961)
אחרים
נַפַّד׳ (4913)
תַנְפִיד׳ (7053)
מַצְדַר (שם פעולה)
קַלַّל (4916)
חַ׳פַّף (5278)
נרדפות ערבית
קַלַّל (4916)
תַקְלִיל (8456)
מַצְדַר (שם פעולה)
תְחַיַّר (4918)
חַיַّר (8063)
אחרים
אִסְוַארַה (4929)
אָסָאוֵּר (861)
יחיד - רבים
עַ׳שַّאש (4930)
כַּדַّ׳אבּ (830)
נרדפות ערבית
עַ׳שַّאש (4930)
אַוַנְטַגִ׳י (6203)
נרדפות ערבית
אַסִיר (4931)
סַגִ׳ין (5060)
דומה בעברית
הַזֵّה (4939)
הַזֵّה אַרְצִ׳יֵّה (6053)
צירופים
עַאצְפֵה (4940)
עַוַאצֵף (4941)
יחיד - רבים
עַאצְפֵה (4940)
עַאצֵף (4942)
אחרים
סַרַטַאן (4950)
סַרַטַאן (6977)
דומה בערבית
תַפְצִיל (4962)
תַפַאצִיל (7874)
יחיד - רבים
שַרַח (4963)
פַסַّר (1521)
נרדפות ערבית
תַבַּע׳ (4964)
תַדְחִ׳ין (2077)
אחרים
תַבַּע׳ (4964)
סִיגַארַה (2812)
אחרים
נַפְט (4967)
נַפְט (4968)
כפילות
מַרְמַא עַצַא (4972)
עַצַא (4973)
אחרים
חַדّ (4978)
חַדّ (1067)
דומה בערבית
חַדّ (4978)
חַדّ (3780)
כפילות
חַ׳דّ (4979)
חַדّ (1067)
דומה בעברית
חַ׳דّ (4979)
חְ׳דוּד (1487)
יחיד - רבים
מַנַאקִיש (4980)
זַעְתַר (1984)
אחרים
טַאק (4982)
טַאיֵק (8130)
בינוני פועל
נַץّ (4984)
נַאס (1086)
דומה בערבית
נַץّ (4984)
נְצוּץ (4985)
יחיד - רבים
עַלַאקַה (4989)
עַלַאקַה (1123)
כפילות
מַוְקֵף (4990)
מַוְקַף (3587)
דומה בערבית
חִ׳גֵ׳ל (4991)
חִ׳גֵ׳ל (4364)
כפילות
מַוַّל (4993)
תַמְוִיל (1477)
מַצְדַר (שם פעולה)
חְזַאם (4997)
חִזַאם אֵלְאַמַאן (1396)
צירופים
אִסתַחְ׳דַם (4999)
מֻסְתַחְ׳דֵם (5739)
בינוני פועל
אִסתַחְ׳דַם (4999)
מֻסְתַחְ׳דַם (8502)
בינוני פעול
חִ׳סֵר (5001)
חַ׳סְרַאן (2097)
נגזרות
שִרֵבּ (5002)
אַרְגִילֵה (3011)
אחרים
צִ׳עֵף (5007)
נִצֵח (6529)
הפכים
חִ׳לֵץ (5008)
תְוַפַא (2189)
משמעות נוספת בערבית
יִאֵס (5010)
יַאְסַאן (370)
נגזרות
יִאֵס (5010)
יַאְס (6868)
מַצְדַר (שם פעולה)
טִלֵע (5012)
טִלֵע (222)
דומה בערבית
חִלֵם (5013)
חִלֵם (1296)
מַצְדַר (שם פעולה)
יִבֵּס (5014)
נִשֵף (4167)
נרדפות ערבית
זִעֵל (מן) (5017)
זִעֵל מִן (267)
אחרים
עַזַף (5018)
עַאזֵף (3579)
בינוני פועל
עַזַף (5018)
עַזְף (6166)
מַצְדַר (שם פעולה)
שַכַּר (5023)
שָכַּר (פִי) (5024)
אחרים
סַחַّאבּ (5026)
סַחַאבּ (4945)
דומה בערבית
חַ׳צֵם (5029)
תַנְזִיל (1337)
נרדפות ערבית
חַ׳צֵם (5029)
תַחְ׳פִיץ׳ (6655)
נרדפות ערבית
קַפַז (5037)
קַפְז (8571)
מַצְדַר (שם פעולה)
רַמַא (5042)
זַתّ (4737)
נרדפות ערבית
אִסתַמַע (5043)
אִסתִמַאע (1479)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַ׳רַבּ (5044)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
צירופים
צַ׳רַבּ (5044)
צַ׳רְבֵּה (5805)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַ׳רַבּ (5044)
מַצְ׳רַבּ (6258)
נגזרות
צַ׳רַבּ (5044)
מַצְ׳רוּבּ (6495)
בינוני פעול
אִסְתַחַא (5047)
מִסְתְחִי (8219)
בינוני פועל
קַצַّה (5049)
כַּסְם (6932)
דומה בעברית
קִיַאס (5050)
רַקַם קִיַאסִי (8573)
צירופים
תַג׳נִיד (5058)
גַ׳נַّד (4911)
אחרים
עַגַ׳ל (5063)
עְגַ׳אל (8309)
יחיד - רבים
דַחְרַג׳ (5064)
עַגַ׳ל (5063)
אחרים
דַחְרַג׳ (5064)
תְדַחְרַג׳ (5065)
אחרים
סַחַّאבּ (5068)
סַחַّאבּ (5026)
כפילות
חַקַّק (5071)
תַחְקִיק (8397)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַבַּّר (5073)
תַעְבִּיר (7009)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַדַّק (5075)
אַאמַן (5076)
דומה בעברית
עַטַס (5081)
עַטְס (8162)
מַצְדַר (שם פעולה)
מֻאַדַّבּ (5082)
אַדִיבּ (1361)
נרדפות ערבית
מֻאַדַّבּ (5082)
אַדַבּ (8360)
אחרים
קַלַא (5084)
מַקְלִי (208)
בינוני פעול
דַהַן (5086)
צַבַּע׳ (3839)
דומה בעברית
דַהַן (5086)
לַוַّן (6511)
דומה בעברית
דַאר בַּאלוֹ (עלא) (5088)
דַאר בַּאלוֹ (5759)
נרדפות ערבית
צַ׳אף (5089)
זַאד (4872)
נרדפות ערבית
צַ׳אף (5089)
אָצָ׳אף (6382)
נרדפות ערבית
עַ׳אר (5090)
עִ׳ירֵה (2430)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַ׳אר (5090)
חַסַד (3440)
נרדפות ערבית
עַ׳אר (5090)
עַ׳יְרַאן (5211)
נגזרות
צִפַה (5094)
צִפֵה (27)
אחרים
אֵלְמַאצִ׳י (5118)
מַאצִ׳י (4178)
נרדפות ערבית
אַמֵר (5119)
אַמֵר (1675)
דומה בערבית
אִצַ׳אפֵה (5120)
אִצַ׳אפֵה (6383)
דומה בערבית
אִנְתַטַ׳ר (5123)
נַטַר (5242)
נרדפות ערבית
מַסְאוּלִיֵّה (5124)
כַּפַאלֵה (5033)
דומה בעברית
כַּבּّ (5125)
אִנְכַּבּّ (2986)
אחרים
מַוְצ׳וּעִי (5136)
שַחְ׳צִי (6437)
הפכים
פַטִ׳יע (5138)
פַטַ׳אעַה (5940)
אחרים
פַטִ׳יע (5139)
עַאל (3385)
נרדפות ערבית
פַטִ׳יע (5139)
פַטִ׳יע (5138)
משמעות נוספת בערבית
פַטִ׳יע (5139)
רַאאֵע (5140)
נרדפות ערבית
חַ׳אן (5143)
חַ׳אן (5721)
כפילות
נַאחְיֵה (5144)
נַוַאחִי (5145)
יחיד - רבים
צַדַק (5146)
צַאדֵק (8365)
בינוני פועל
עַ׳שّ (5153)
אִחְתַאל (6574)
נרדפות ערבית
טַלַّק (5155)
טַלַאק (6086)
אחרים
אַעְלַן (5169)
אִעְלַאן (3427)
מַצְדַר (שם פעולה)
אַעְלַן (5169)
אַעְלַן (4102)
דומה בערבית
סַלַّם (5170)
סַלַّם (2208)
דומה בערבית
פַאצִ׳י (5177)
מַשְע׳וּל (359)
הפכים
פַאצִ׳י (5177)
פַאצִ׳י (5126)
דומה בערבית
וַלַו (5181)
וַלַו (5183)
אחרים
וַלַו (5182)
וַלַו (5181)
אחרים
וַלַו (5182)
וַלַו (5183)
אחרים
לַו (5184)
אִדַ׳א (489)
אחרים
לַו (5184)
לַוְ סַמַחְת (1679)
צירופים
לַו (5184)
לַוְ סַמַחְתִי (1680)
צירופים
לַו (5184)
לַוְלַא (8642)
צירופים
לַו (5184)
לַו מַא (8643)
צירופים
אִנקַלַבּ (5185)
אִנְקִלַאבּ (6353)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַדַא (5188)
צַדַאְ (7664)
דומה בערבית
צַדִיק (5190)
צַאלֵח (962)
דומה בעברית
צַדִיק (5190)
רַפִיק (1704)
נרדפות ערבית
צַדִיק (5190)
צַדַאקַה (2157)
נגזרות
צַדִיק (5190)
אַצְדִקַאא (5191)
יחיד - רבים
אַצְדִקַאא (5191)
צְחַאבּ (1661)
נרדפות ערבית
שִרֵש (5193)
שִרְש (7070)
דומה בערבית
תַעְלִים (5195)
תַעְלִים (4192)
דומה בערבית
בֻּרְהַאן (5197)
דַלִיל (6448)
נרדפות ערבית
אִחְתַגّ׳ (5200)
אִחְתִגַ׳אג (905)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִחְתַגّ׳ (5200)
אִחְתַאג׳ (5201)
דומה בערבית
אִחְתַאג׳ (5201)
מֻחְתַאג׳ (3114)
בינוני פועל
צִ׳חֵכּ עַלַא (5213)
תְמַסְחַ׳ר עַלַא (5212)
נרדפות ערבית
חַ׳רַّבּ (5221)
הַדַם (3332)
נרדפות ערבית
חַ׳רַّבּ (5221)
צַלַّח (5222)
הפכים
חַ׳רַّבּ (5221)
חַ׳רְדַק (7376)
נרדפות ערבית
צַלַّח (5222)
תַצְלִיח (3373)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַלַّח (5222)
צַחַّח (4399)
דומה בעברית
רַכְּבֵּה (5224)
רֻכַּבּ (6492)
יחיד - רבים
בַּעֵד (5227)
לִסַה (427)
נרדפות ערבית
אִדַّעַא (5229)
שַחַן (6049)
משמעות נוספת בערבית
טַ׳אהְרֵה (5240)
טַ׳וַאהֵר (5241)
יחיד - רבים
עַ׳לַט (5244)
עַ׳לְטַה (155)
נרדפות ערבית
סַהְרַה (5245)
סַהְרַאת (3972)
יחיד - רבים
סִכֵּר (5246)
סַכְּרַאן (56)
נגזרות
בַּיַّן (5247)
בַּאן (6500)
נרדפות ערבית
פִיש (5252)
בְּרִיז (5253)
הפכים
פִיש (5252)
פִיש (7569)
הפכים
עַבְּד (5254)
רָאס אֵלעָבֵּד (2151)
צירופים
עַבְּד (5254)
אִשְתַעַ׳ל (3289)
דומה בעברית
עַבְּד (5254)
עַבִּיד (6988)
יחיד - רבים
חַט׳ّ (5263)
שַנְס (189)
נרדפות ערבית
חַט׳ّ (5263)
בַּחְ׳ת (4550)
נרדפות ערבית
חַט׳ّ (5263)
מַחְט׳וּט׳ (5264)
אחרים
חַט׳ّ (5263)
נַחְס (5265)
הפכים
חַט׳ّ (5263)
בֻּרְג׳ (6972)
דומה בעברית
מַחְט׳וּט׳ (5264)
מַנְחוּס (5266)
הפכים
מַחְט׳וּט׳ (5264)
מַחְטוּט (5280)
דומה בערבית
וַקַّף (5273)
וַקֵّף (230)
אחרים
וַקַّף (5273)
וַקַّף (5793)
משמעות נוספת בעברית
חַ׳פַّף (5278)
חַ׳ףّ (4917)
אחרים
וַאגַ׳ה (5295)
מֻוַאגַ׳הַה (2470)
מַצְדַר (שם פעולה)
וַאגַ׳ה (5295)
וַאגַ׳הּ (8267)
משמעות נוספת בעברית
מֻיוּל (5298)
מֻיוּל גִ׳נְסִי (7987)
צירופים
שֵילֵה (5301)
בִּ(א)לְמַרַّה (1044)
נרדפות ערבית
אִתַّחַ׳ד׳ (5302)
אִתַّחַד (5303)
דומה בערבית
אִתַّחַד (5303)
וַאחַד (914)
אחרים
אִתַّחַד (5303)
אִתִّחַאד (2437)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִתַّחַד (5303)
מֻתַّחֵד (8717)
בינוני פועל
כַּאן בִּדّוֹ (5304)
חַבּّ (5305)
נרדפות ערבית
חַבּّ (5305)
חַבּّ (1087)
דומה בערבית
חַבּّ (5305)
חַבּّ (3005)
משמעות נוספת בעברית
מַפְצַל (5307)
מַפַאצֵל (5308)
יחיד - רבים
אֻסְלוּבּ (5321)
אַסַאלִיבּ (5322)
יחיד - רבים
אֻסְלוּבּ (5321)
טַרִיקַה (6751)
נרדפות ערבית
אֻמְנִיֵה (5329)
אַמַאנִי (8623)
יחיד - רבים
טַהַא (5331)
טַאהִי (4600)
אחרים
שוֹק (5333)
אַשְוַאק (2271)
יחיד - רבים
תִקְלַקֵש (5334)
וַלַא יְהִמַّכּ (5335)
נרדפות ערבית
חִצַّה (5336)
חִצַץ (5337)
יחיד - רבים
חִצַץ (5337)
דְרוּס (439)
נרדפות ערבית
וַתַר (5341)
אַוְתַאר (5342)
יחיד - רבים
גַ׳אנֵבּ (5343)
טַרַף (1331)
נרדפות ערבית
גַ׳אנֵבּ (5343)
גַ׳וַאנֵבּ (5344)
יחיד - רבים
גַ׳אנֵבּ (5343)
גַ׳אנְבִּי (8404)
נגזרות
אֻפֻקִי (5346)
עַמוּדִי (5347)
הפכים
כַּמַّאמֵה (5354)
קִנַאע (5451)
משמעות נוספת בערבית
נַתַק (5355)
נַתֵק (5356)
מַצְדַר (שם פעולה)
מַחַא (5359)
מַחַّאי (3917)
דומה בעברית
וִסֵח׳ (5381)
וִסֵח׳ (65)
כפילות
מַתַّ׳ל (5382)
לִעֵבּ (1462)
דומה בעברית
מַתַّ׳ל (5382)
מֻמַתֵّ׳ל (3637)
בינוני פועל
מַגְ׳הוּל (5384)
מַגְ׳הוּל (6309)
דומה בערבית
עֻמַאן (5392)
עַמַّאן (5393)
דומה בערבית
תְנַאזַל (5401)
תַנַאזֻל (8720)
מַצְדַר (שם פעולה)
פִלְפֵל חַארّ (5405)
שַטַّה (8317)
נרדפות ערבית
בַּאלוֹן (5417)
בַּלַאלִין (5423)
יחיד - רבים
מֻעַאיַדֵה (5418)
מֻעַאיַדַאת (2090)
יחיד - רבים
אַצַרّ עַלַא (5420)
מֻצִרّ עלא (5421)
אחרים
אַצַרّ עַלַא (5420)
תְעַנַّד (5422)
דומה בעברית
נַצְחַאן (5425)
נַאצֵח (4429)
נרדפות ערבית
נַצְחַאן (5425)
צְ׳עִיף (4430)
הפכים
אַזְעַג׳ (5426)
אִזְעַאג׳ (7366)
מַצְדַר (שם פעולה)
צוּץ (5432)
צִיצַאן (5433)
יחיד - רבים
צוּץ (5432)
כַּתְכּוּת (7162)
נרדפות ערבית
לַוַّת׳ (5439)
תַלְוִית׳ (2078)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַוַّת׳ (5439)
מְלַוַّת׳ (7749)
בינוני פעול
חַדַّאד (5440)
חַדַّאד (1209)
דומה בערבית
צַחַّא (5444)
צִחִי (2749)
אחרים
קִנַאע (5451)
מֻקַנַّע (8233)
אחרים
קִנַאע (5451)
קִנַאע וַאקִי (8234)
צירופים
סִפְר (5454)
אַסְפַאר (6601)
יחיד - רבים
בַּהַّר (5466)
תַבַּّל (6026)
נרדפות ערבית
בְּהַארַאת (5467)
בַּהַّר (5466)
אחרים
סַחַّ׳ן (5475)
בַּרַّד (6553)
הפכים
תִסְלַם (5478)
כַּתַّ׳ר חֵ׳ירַכּ (5358)
נרדפות ערבית
קִמֵّה (5491)
קִימֵה (2099)
דומה בערבית
צַ׳עַ׳ט (5497)
צַ׳עְ׳ט (137)
מַצְדַר (שם פעולה)
צַ׳עַ׳ט (5497)
מַצְ׳ע׳וּט (1544)
בינוני פעול
צַ׳עַ׳ט (5497)
כַּבַּס (5809)
נרדפות ערבית
אַתַ׳את׳ (5500)
מַפְרוּשַאת (5499)
נרדפות ערבית
אַסִיל (5502)
אַסִיל (4969)
כפילות
אַלִיף (5515)
אַלִיף (7478)
דומה בערבית
עִזّ (5525)
עַזִיז (1090)
אחרים
פַחֵ׳ר (5526)
פַח׳וּר (4495)
אחרים
צֻחֻף (5528)
גַ׳רַאיֵד (5527)
נרדפות ערבית
מְצַחְצֵח (5533)
צַאחִי (3565)
אחרים
חַ׳בַּז (5535)
חַ׳בַּّאז (3714)
אחרים
חַ׳בַּז (5535)
מַחְ׳בּוּז (6417)
בינוני פעול
עַ׳יַّר (5548)
תַעְ׳יִיר (1515)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַ׳יַّר (5548)
עֵ׳יר (2111)
אחרים
אִשְתִרַאכּ (5563)
מֻשְתַרֵכּ (6079)
דומה בעברית
חְ׳וַאל (5567)
עְמַאם (5566)
אחרים
יִפְתַח (5574)
פַתַח (452)
אחרים
זִנֵח׳ (5580)
זִנֵח׳ (5579)
דומה בערבית
רַןّ עַלַא (5585)
אִתַّצַל (3855)
נרדפות ערבית
רַןّ עַלַא (5585)
צַ׳רַבּ תֵלֵפוֹן (4608)
נרדפות ערבית
חַאף (5587)
רֻזّ (827)
אחרים
טַפַא (5595)
מַטְפִי (7587)
בינוני פעול
טַבְּל (5601)
טְבּוּל (5600)
יחיד - רבים
גָ׳רָّאח (5606)
גִ׳רָאחָה (5158)
אחרים
צַ׳םّ (5609)
אִנְצַ׳םّ (4145)
אחרים
הַרַם (5620)
אַהְרַאם (2335)
יחיד - רבים
אַוְקַאת (5623)
מַרַّאת (3261)
נרדפות ערבית
אַוְקַאת (5623)
אַחְיַאנַן (5624)
נרדפות ערבית
בַּכִּّיר (5626)
בַּדְרִי (92)
נרדפות ערבית
בַּכִּّיר (5626)
מִתְאַחֵّ׳ר (877)
הפכים
ח׳וֹף (5632)
קַלַק (3753)
נרדפות ערבית
ח׳וֹף (5632)
מַחַ׳אוֵף (7718)
יחיד - רבים
צָלָע (5637)
צַלְעַה (3495)
נרדפות ערבית
אִתַّפַק (5643)
קִבֵּל (74)
נרדפות ערבית
אִתַّפַק (5643)
וַאפַק (89)
נרדפות ערבית
אִתַّפַק (5643)
רִצִ׳י (5835)
נרדפות ערבית
אִתַّפַק (5643)
אִחְ׳תַלַף (6192)
הפכים
אִתַّפַק (5643)
אִתִﬞפַאק (8490)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִתַّפַק (5643)
מִתַّפֵק (8729)
בינוני פועל
אִתַّפַק (5643)
מֻתַﬞפַק (8730)
בינוני פעול
נַזַّל (5647)
נִזֵל (1059)
אחרים
עַלַّק (5652)
עַלַّק (4953)
משמעות נוספת בעברית
לַתְלַת (5668)
תַ׳רְתַ׳ר (5667)
נרדפות ערבית
עַנַّס (5671)
עַאנֵס (5670)
אחרים
אִנְתַקַד (5674)
נַקַד (5673)
נרדפות ערבית
אִנְתַקַד (5674)
אִנְתִקַאד (7395)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַאוַל (5678)
גַ׳רַّבּ (1232)
נרדפות ערבית
חַאוַל (5678)
מֻחַאוַלֵה (2214)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַסַאד (5680)
פַאסֵד (7303)
אחרים
פַשַל (5683)
פַשְלֵה (146)
נרדפות ערבית
פִשֵל (5684)
פַשְלֵה (146)
מַצְדַר (שם פעולה)
פִשֵל (5684)
אִנְפַשַל (1518)
נרדפות ערבית
פִשֵל (5684)
אַפְשַל (2783)
אחרים
פִשֵל (5684)
פַשַّל (2784)
אחרים
פִשֵל (5684)
פַשַל (5683)
מַצְדַר (שם פעולה)
עַבַּא (5686)
תְעַבַּّא (5891)
אחרים
וַצַّא (5687)
עַבַּא (5686)
כפילות
עְזוּמֵה (5696)
עַזַאיֵם (7844)
יחיד - רבים
בַּרְמַג׳ (5709)
מֻבַּרְמֵג׳ (616)
בינוני פועל
בַּרְמַג׳ (5709)
בַּרְמַגֵ׳ה (3910)
מַצְדַר (שם פעולה)
גַ׳וַّאל (5713)
תַלֵפוֹן (1297)
נרדפות ערבית
גַ׳וַّאל (5713)
הַאתֵף חַ׳לַוִי (5753)
נרדפות ערבית
תְרַכּّ (5716)
שַאחְנֵה (4284)
נרדפות ערבית
דוּלַאבּ (5717)
עַגַ׳ל (5063)
נרדפות ערבית
נִדֵם (עַלַא) (5725)
נַדַם (2425)
מַצְדַר (שם פעולה)
נִדֵם (עַלַא) (5725)
נַדְמַאן (8455)
נגזרות
פַאז (5727)
פַוְז (4882)
מַצְדַר (שם פעולה)
פַאז (5727)
כִּסֵבּ (5000)
נרדפות ערבית
פַאז (5727)
חִ׳סֵר (5001)
הפכים
נֻסְחַ׳ה (5731)
נַסַח׳ (7276)
אחרים
פְצוּל (5744)
פְצוּל (301)
דומה בערבית
סַמַח (5747)
סַמַח (1127)
דומה בערבית
בִּכֻּלّ סֻרוּר (5749)
סֻרוּר (5748)
אחרים
הַאתֵף (5752)
הַוַאתֵף (5755)
יחיד - רבים
מַרַק (5760)
מַרַק (965)
אחרים
קַצַד (5761)
קַצְד (2200)
מַצְדַר (שם פעולה)
קַבַּץ׳ (5762)
קַבַּץ׳ (2705)
דומה בערבית
קַבַּץ׳ (5762)
כִּסֵבּ (8303)
אחרים
פַרַץ׳ (5764)
פַרַץ׳ (5765)
דומה בערבית
פַרַץ׳ (5764)
מַפְרוּץ׳ (8399)
בינוני פעול
פִטֵן (5768)
תְדַ׳כַּّר (980)
נרדפות ערבית
עַלַّק (5770)
תַעְלִיק (4434)
מַצְדַר (שם פעולה)
עִלֵק (5771)
עַלַّק (5652)
נרדפות ערבית
עִ׳צֵ׳בּ (5772)
עַ׳צְ׳בַּאן (3010)
נגזרות
עִ׳צֵ׳בּ (5772)
עַ׳צַ׳בּ (7549)
מַצְדַר (שם פעולה)
זִהֵק (5774)
זַהְקַאן (4161)
נגזרות
רַאגַ׳ע (5776)
רַאגַ׳ע (5777)
משמעות נוספת בעברית
רַאגַ׳ע (5777)
לַףّ (1136)
דומה בעברית
רַאגַ׳ע (5777)
תְוַגַّ׳הּ (6008)
נרדפות ערבית
לַאחַט׳ (5780)
אִנְתַבַּהּ (1373)
נרדפות ערבית
לַאחַט׳ (5780)
דַאר בַּאלוֹ (5759)
נרדפות ערבית
נַאפַס (5783)
מֻנַאפַסֵה (3211)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַאקַא (5786)
לַקַא (168)
נרדפות ערבית
לַאקַא (5786)
לַאקַא (5787)
דומה בערבית
לַאקַא (5787)
תְלַאקִי (א)לְחֵ׳יר (6849)
צירופים
יִמְסֵכּ (5811)
מִסֵכּ (3738)
אחרים
חַאסֵם (5818)
קַאטֵע (7877)
נרדפות ערבית
קַרְן (5821)
קְרוּן (6822)
יחיד - רבים
קַרְן (5821)
אֻחַאדִי (א)לְקַרְן (7976)
צירופים
חַאלְתוֹ רִיעַה (5831)
זַיّ אֵ(ל)סַّכֵּן (2055)
נרדפות ערבית
עִ׳מִי (5834)
צַפְרַן (2466)
נרדפות ערבית
עִ׳מִי (5834)
אִעְ׳מַאאְ (8712)
מַצְדַר (שם פעולה)
וֻגְהֵת נַטַ׳ר (5837)
נַטַ׳ר (6402)
נרדפות ערבית
וֻגְהֵת נַטַ׳ר (5837)
נַטְ׳רַה (7046)
נרדפות ערבית
וֻגְהֵת נַטַ׳ר (5837)
מַוְקֵף (8095)
נרדפות ערבית
מַחַטַّת בַּנְזִין (5842)
כַּאזִיֵّה (1197)
נרדפות ערבית
מְצִיבֵּה (5858)
נַכְּבֵּה (5383)
נרדפות ערבית
תְשַרַّף (5860)
שַרַّף (7239)
אחרים
תְשַרַّף (5860)
מְנִתְשַרַﬞף (8668)
צירופים
מוּ (5874)
מִש (683)
נרדפות ערבית
תְצַרַّף (5881)
תַצַרֹّף (7497)
מַצְדַר (שם פעולה)
תְעַ׳יַّר (5882)
תְעַ׳יַّר (1513)
כפילות
תְצַוַّר (5885)
תְצַוַّר (3574)
כפילות
תְרַדַّד (5895)
מִתְרַדֵّד (2212)
בינוני פועל
תְרַדַّד (5895)
תְחַיַّר (4918)
נרדפות ערבית
תְפַוַّק (5904)
תְמַיַّז (5937)
נרדפות ערבית
עַאלַג׳ (5911)
עִלַאג׳ (2018)
אחרים
תְגַ׳אהַל (5914)
תְעַלַّם (292)
דומה בעברית
תְטַ׳אהַר (5915)
תְטַ׳אהַר (6455)
משמעות נוספת בעברית
חַ׳רַג׳ (5917)
טִלֵע (222)
נרדפות ערבית
אַצְ׳רַבּ (5919)
אִצְ׳רַאבּ (3920)
מַצְדַר (שם פעולה)
אַקְנַע (5920)
אִקְתַנַע (5706)
אחרים
אַקְנַע (5920)
מֻקְנֵע (8144)
בינוני פועל
אַהְמַל (5921)
אִהְמַאל (2527)
מַצְדַר (שם פעולה)
אַהְמַל (5921)
מִהְמֵל (2528)
בינוני פועל
זַוַّר (5927)
תַזְוִיר (5870)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַרַّר (5929)
תַחְרִיר (4784)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַרַّר (5929)
חַלّ (8053)
נרדפות ערבית
טַעַّם (5931)
תַטְעִים (4768)
מַצְדַר (שם פעולה)
טַעַّם (5931)
מְטַעַّם (8332)
בינוני פעול
חַ׳טַّט (5932)
תַחְ׳טִיט (2229)
מַצְדַר (שם פעולה)
מֻסְבַּקַן (5938)
סַלַפַן (5939)
נרדפות ערבית
אַעְטַאל (5943)
יחיד - רבים
אַאבּ (5944)
אֻעֻ׳סְטֻס (5992)
נרדפות ערבית
אֵילוּל (5945)
שַהֵר תִסְעַה (5946)
נרדפות ערבית
סֵבְּתֵמְבֵּר (5947)
אֵילוּל (5945)
נרדפות ערבית
סֵבְּתֵמְבֵּר (5947)
שַהֵר תִסְעַה (5946)
נרדפות ערבית
שַהֵר עַשַרַה (5948)
תִשְרִין אֵלאוּّל (4460)
נרדפות ערבית
שַהֵר עַשַרַה (5948)
אַכְּתוֹבַּר (5993)
נרדפות ערבית
שֻבַּאט (5973)
שַהֵר תְ׳נֵין (5975)
נרדפות ערבית
פֵבְּרַאיֵר (5974)
שֻבַּאט (5973)
נרדפות ערבית
פֵבְּרַאיֵר (5974)
שַהֵר תְ׳נֵין (5975)
נרדפות ערבית
אַאדַ׳אר (5976)
מַארֵס (5978)
נרדפות ערבית
שַהֵר תַ׳לַאתֵ׳ה (5977)
אַאדַ׳אר (5976)
נרדפות ערבית
שַהֵר תַ׳לַאתֵ׳ה (5977)
מַארֵס (5978)
נרדפות ערבית
שַהֵר אַרְבַּעַה (5979)
אִבְּרִיל (5980)
נרדפות ערבית
שַהֵר אַרְבַּעַה (5979)
נִיסַאן (5981)
נרדפות ערבית
אִבְּרִיל (5980)
נִיסַאן (5981)
נרדפות ערבית
שַהֵר חַ׳מְסֵה (5982)
אַיַّאר (5983)
נרדפות ערבית
שַהֵר חַ׳מְסֵה (5982)
מַאיוֹ (5984)
נרדפות ערבית
אַיַّאר (5983)
מַאיוֹ (5984)
נרדפות ערבית
שַהְר סִתֵّה (5985)
יוּניוֹ (5986)
נרדפות ערבית
שַהְר סִתֵّה (5985)
חֻזֵירַאן (5987)
נרדפות ערבית
יוּניוֹ (5986)
חֻזֵירַאן (5987)
נרדפות ערבית
שַהְר סַבְּעַה (5988)
יוּלְיוֹ (5989)
נרדפות ערבית
שַהְר סַבְּעַה (5988)
תַמّוּז (5990)
נרדפות ערבית
יוּלְיוֹ (5989)
תַמّוּז (5990)
נרדפות ערבית
שַהֵר אִחְדַעְש (5995)
נוֹפַמְבַּר (5996)
נרדפות ערבית
חַאוַל (6007)
חַאוַל (5678)
כפילות
תְאַכַּّד (6009)
מִתְאַכֵּّד (57)
בינוני פועל
פַלְפַל (6024)
פִלְפֵל (1255)
אחרים
שַחַן (6049)
שַאחֵן (2520)
בינוני פועל
שַחַן (6049)
מַשְחוּן (6048)
בינוני פעול
הַזֵّה אַרְצִ׳יֵّה (6053)
זִלְזַאל (4554)
נרדפות ערבית
לַאם (6054)
אִסְתַנְכַּר (1445)
נרדפות ערבית
לַאם (6054)
לוֹם (7698)
מַצְדַר (שם פעולה)
לַאם (6054)
אַאחַ׳ד׳ (7921)
נרדפות ערבית
מַארֵד (6059)
קַזַם (3079)
הפכים
בַּקְלַאוַה (6071)
כְּנַאפֵה (6070)
אחרים
פַצֵ׳ל (6072)
מִן פַצְ׳לַכּ (942)
צירופים
אִלְתַזַם (6076)
אִלְתִזַאם (6080)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִלְתַזַם (6076)
מֻלְתַזֵם (6357)
בינוני פועל
אִנְתַחַ׳בּ (6078)
צַוַّת (3610)
נרדפות ערבית
אִנְתַחַ׳בּ (6078)
אִנתִחַ׳אבּ (6081)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְתַחַ׳בּ (6078)
מֻנְתַחֵ׳בּ (6355)
בינוני פועל
אִנְתַחַ׳בּ (6078)
מֻנְתַחַ׳בּ (6356)
בינוני פעול
מֻשְתַרֵכּ (6079)
מֻשְתַרַכּ (2132)
דומה בערבית
אִלְתִזַאם (6080)
אִלְתִזַאמַאת (4141)
יחיד - רבים
אִנתִחַ׳אבּ (6081)
אִנתִחַ׳אבַּאת (183)
יחיד - רבים
מַצְרוּף (6083)
מַצַארִיף (4830)
יחיד - רבים
אִהְתַםّ (6087)
אִהְתִמַאם (1355)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִהְתַםّ (6087)
מֻהְתַםّ (7224)
בינוני פועל
אִהְתַםّ (6087)
מֻהְתַםّ (7224)
בינוני פעול
גְ׳רַאבַּאת (6094)
גַ׳רַאבִּין (849)
נרדפות ערבית
גְ׳רַאבַּאת (6094)
כַּלְסַאת (5429)
נרדפות ערבית
פַתַן (6102)
פַסַד (6103)
נרדפות ערבית
פַסַד (6103)
פַסַّאד (7305)
נגזרות
דַ׳נַבּ (6106)
מֻדַ׳נַّבּ (8021)
נגזרות
כַּוְכַּבּ (6120)
כַּוַאכֵּבּ (8020)
יחיד - רבים
אִלְאַרְץ׳ (6122)
אַרְץ׳ (971)
דומה בערבית
בַּקַא (6138)
בִּקִי (70)
נרדפות ערבית
לִחְיֵה (6143)
דַ׳קֵן (3710)
נרדפות ערבית
לִחְיֵה (6143)
חַ׳דّ (4979)
דומה בעברית
כְּבִּיר (6144)
חִ׳תְיַאר (1267)
נרדפות ערבית
אִתִّגַ׳אה (6145)
נַאחַה (1988)
אחרים
אִשְתַרַכּ (6151)
מֻשְתַרַכּ (2132)
בינוני פעול
אִשְתַרַכּ (6151)
אִשְתִרַאכּ (3348)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִשְתַרַכּ (6151)
מִשְתְרֵכּ (6354)
בינוני פועל
רַאח (6154)
רַאח (960)
דומה בערבית
חַרַّר (6156)
מֻחַרֵّר (4443)
בינוני פועל
חַרַّר (6156)
חַרַّר (5929)
משמעות נוספת בעברית
חַרַّר (6156)
תַחְרִיר (8684)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִסְתַאְגַ׳ר (6159)
אַגַ׳אר (2540)
אחרים
אִסְתַאְגַ׳ר (6159)
מֻסְתַאְגַ׳ר (2918)
בינוני פעול
אִסְתַאְגַ׳ר (6159)
מִסְתַאְגֵ׳ר (5151)
בינוני פועל
לַשוּ (6160)
לַאֵיש (6161)
נרדפות ערבית
טַבְּלֵה (6172)
דֻרְבַּכֵּّה (6170)
נרדפות ערבית
מִהְנֵה (6175)
מַוְצ׳וּע (3196)
דומה בעברית
מִהְנֵה (6175)
מִהַן (6174)
יחיד - רבים
מִהְנֵה (6175)
צַנְעַה (6177)
נרדפות ערבית
מִהְנֵה (6175)
מִהְנִי (8362)
נגזרות
מַוַאצִ׳יע (6176)
מִהַן (6174)
משמעות נוספת בערבית
מַוַאצִ׳יע (6176)
צַנַאאֵע (6178)
משמעות נוספת בערבית
צַנְעַה (6177)
מַוְצ׳וּע (3196)
דומה בעברית
צַנְעַה (6177)
צַנַאאֵע (6178)
יחיד - רבים
צַנַאאֵע (6178)
מִהַן (6174)
נרדפות ערבית
תַחִיֵّה (6188)
בַּרַכֵּה (6187)
דומה בעברית
עַרְץ (6189)
עַרְץ (4446)
אחרים
מַלّ (6190)
זִהֵק (5774)
נרדפות ערבית
אִחְ׳תַלַף (6192)
אִחְ׳תִלַאף (4822)
מַצְדַר (שם פעולה)
דַמַّר (6197)
הַדַם (3332)
נרדפות ערבית
דַמַّר (6197)
חַ׳רַّבּ (5221)
נרדפות ערבית
דַמַّר (6197)
חַ׳רְדַק (7376)
נרדפות ערבית
דַמַّר (6197)
דַמַאר (7530)
אחרים
אַרְמַל (6211)
אַרְמַלֵה (7057)
זכר - נקבה
אִנְתַשַר (6212)
אִנְתִשַאר (2923)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְתַשַר (6212)
אִנְתַשַר (3037)
דומה בערבית
אִנְתַשַר (6212)
אִנתִשַאר (7797)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְתַשַר (6213)
אִנְתַשַר (3037)
דומה בערבית
אִנְתַשַר (6213)
אִנְתַשַר (6212)
דומה בערבית
נַשַר (6214)
עַלַّק (4953)
משמעות נוספת בערבית
נַשַר (6215)
אַעְלַן (5169)
דומה בעברית
נַשַר (6215)
נַשַר (6214)
דומה בערבית
תַטַוֻّע (6221)
תְטַוַّע (5884)
אחרים
סֻפְרַגִ׳י (6225)
נַאדֵל (4338)
נרדפות ערבית
סֻפְרַגִ׳י (6225)
גַארְסוֹן (4339)
נרדפות ערבית
אַנְהַא (6226)
חַ׳לַّץ (1221)
נרדפות ערבית
אִרְתַפַע (6227)
אִרְתִפַאע (5291)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְתַפַץ׳ (6230)
נַפַץ׳ (6229)
אחרים
אִנְתַפַץ׳ (6230)
אִנְתִפָאצָ׳ה (6231)
מַצְדַר (שם פעולה)
אַחִ׳יר (6232)
אַחְ׳רַאנִי (6233)
נרדפות ערבית
אִחְ׳תָטָף (6234)
חָ׳טָף (4910)
אחרים
אִחְ׳תָטָף (6234)
מֻחְ׳תָטֶף (6490)
בינוני פועל
אִחְ׳תָלָט (6235)
מֻחְ׳תַלַט (6236)
בינוני פעול
פַתְח (6238)
פַתְח (193)
דומה בערבית
אִפְתִתַאח (6239)
פַתְח (6238)
דומה בעברית
אִגְ׳תַמַע (6241)
אִגְ׳תִמַאע (1450)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִגְ׳תַמַע (6241)
גַ׳מַע (3774)
אחרים
אִגְ׳תַמַע (6241)
אִלְתַקַא (4215)
נרדפות ערבית
נָטָّ׳ם (6242)
תַנְטִ׳ים (1326)
מַצְדַר (שם פעולה)
שַהַד (6243)
שַאהֵד (3871)
בינוני פועל
שַהִיד (6245)
שֻהַדַאאְ (6246)
יחיד - רבים
שַאהַד (6247)
מֻשַאהַדֵה (4543)
מַצְדַר (שם פעולה)
שַאהַד (6247)
מֻשַאהֵד (6248)
בינוני פועל
אִעְתַקַד (6250)
טַ׳ןّ (4470)
נרדפות ערבית
שַתַّא (6251)
נִזֵל מַטַר (314)
נרדפות ערבית
אַכְּרַם (6252)
אִכְּרַאם (6253)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִשְתַרַכּ (6254)
אִשְתִרַאכּ (5563)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִשְתַרַכּ (6254)
מֻשְתַרֵכּ (6079)
בינוני פועל
אִשְתַרַכּ (6254)
אִשְתַרַכּ (6151)
משמעות נוספת בעברית
פַאדִי (6256)
פַאצִ׳י (5126)
דומה בערבית
כֻּבֵּّה (6268)
קֻבַּّה (6282)
דומה בערבית
צַחַّה (6272)
צַחַّה (3482)
משמעות נוספת בעברית
תַעַ׳יّר (6277)
תַעְ׳יִיר (1515)
נרדפות ערבית
מַרְכַּבּ (6283)
סַפִינֵה (3761)
נרדפות ערבית
מַרְכַּבּ (6283)
קַארֵבּ (3766)
נרדפות ערבית
מַרְכַּבּ (6283)
שַחְ׳תוּרַה (3767)
נרדפות ערבית
כִּשّ מַאת (6284)
כִּשّ (6281)
אחרים
חַ׳וַאגֵ׳ה (6289)
עַ׳רִיבּ (4031)
אחרים
חַ׳וַאגֵ׳ה (6289)
חַ׳וַאגַ׳את (4544)
יחיד - רבים
חַ׳וַאגֵ׳ה (6289)
פְרַנְגִ׳י (6288)
נרדפות ערבית
לַבַּן (6308)
לַבַּן (7198)
אחרים
מַגְ׳הוּל (6309)
מַגְ׳הוּל (2462)
משמעות נוספת בערבית
חַמַאה (6316)
מַרְת עַםّ (1177)
נרדפות ערבית
דַבּّוּר (6324)
דַבַּאבִּיר (6325)
יחיד - רבים
תְגַ׳מַّע (6333)
גַ׳מַע (3774)
אחרים
תְגַ׳מַّע (6333)
אִגְ׳תַמַע (6241)
נרדפות ערבית
תְגַ׳מַّע (6333)
תַגַ׳מֹّע (6334)
מַצְדַר (שם פעולה)
תַגַ׳מֹّע (6334)
תַ׳גַ׳מְהֹר (7865)
נרדפות ערבית
חַוַאלֵי (6335)
חַוַאלִי (62)
דומה בערבית
כַּאשֵף (6336)
כַּאשֵף רַאסוֹ (6337)
צירופים
אִקְתַרַח (6341)
אִקְתִרַאח (6064)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִקְתַרַח (6341)
מֻקְתַרַח (6342)
בינוני פעול
מַקַאלֵה (6344)
מַקַאל (4380)
דומה בערבית
מַקַאלֵה (6344)
מַקַאלַאת (4381)
יחיד - רבים
כַּלַّף (6346)
כַּלַّף (3641)
דומה בערבית
מַלַףّ (6347)
מַלַףّ (4032)
דומה בערבית
חַ׳טַא (6348)
עַ׳לְטַה (155)
נרדפות ערבית
חַ׳טַא (6348)
עַ׳לַט (5244)
נרדפות ערבית
חַ׳טַא (6348)
אָחְ׳טָאאְ (6349)
יחיד - רבים
אִחְ׳תַלַף עַן (6358)
אִחְ׳תַלַף (6192)
דומה בערבית
אַלְאַאן (6360)
אִסַّא (334)
נרדפות ערבית
אַלְאַאן (6360)
הַלְקֵית (715)
נרדפות ערבית
אַלְאַאן (6360)
הַלַّאְ (1338)
נרדפות ערבית
אַלְאַאן (6360)
הַסַّא (4366)
נרדפות ערבית
אַלְאַאן (6360)
הַ(א)לְחִין (6893)
נרדפות ערבית
נַרְס (6362)
מֻמַרִّצַ׳ה (1115)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (6372)
עֻטְלֵה (423)
נרדפות ערבית
פֻרְצַה (6372)
פֻרַץ (6379)
יחיד - רבים
בַּאל (6373)
אִגַ׳א עַלַא בַּאלוֹ (1199)
צירופים
בַּאל (6373)
בִּידִיר בָּאלוֹ (3171)
צירופים
בַּאל (6373)
דֵירֵת בַּאל (3172)
צירופים
בַּאל (6373)
חַ׳טַר פִי בַּאלִי (4696)
צירופים
בַּאל (6373)
אִרְתַאח בַּאלוֹ (4921)
צירופים
בַּאל (6373)
דַאר בַּאלוֹ (עלא) (5088)
צירופים
בַּאל (6373)
דַאר בַּאלוֹ (5759)
צירופים
בַּאל (6373)
מֻרְתַאח אֵלבַּאל (6374)
צירופים
בַּאל (6373)
גַ׳אי עַ-בַּאלִי (7132)
צירופים
עַלַא חַ׳אטֵר (6376)
חַ׳אטֵר (6375)
אחרים
רַאד (6377)
כַּאן בִּדّוֹ (5304)
נרדפות ערבית
רַאד (6377)
חַבּّ (5305)
נרדפות ערבית
פֻרַץ (6379)
פֻרָץ (6378)
דומה בערבית
אָצָ׳אף (6382)
זַאד (4872)
נרדפות ערבית
אִצַ׳אפֵה (6383)
אִצַ׳אפִי (4824)
נגזרות
אִצַ׳אפֵה (6383)
אָצָ׳אף (6382)
אחרים
בַּטַّאל (6384)
מִש בַּטַّאל (4778)
אחרים
כַּפַّא (6385)
בִּיכַּפִّי (116)
אחרים
כַּפַّא (6385)
אִכְּתַפַא (4277)
אחרים
חַ׳רְבַּש (6389)
חַ׳רְבַּשֵה (2937)
מַצְדַר (שם פעולה)
חַ׳רְבַּש (6389)
חַ׳רַאבִּיש (4401)
אחרים
חַ׳רְבַּש (6389)
חַ׳רְבַּט (4514)
דומה בערבית
אִנְסַגַ׳ם (6391)
אִנְסִגַ׳אם (6167)
מַצְדַר (שם פעולה)
אִנְסַגַ׳ם (6391)
אִנְדַמַג׳ (7446)
נרדפות ערבית
עַאמַל (6394)
מֻעַאמַלֵה (2674)
מַצְדַר (שם פעולה)
תְבַּאדַל (6395)
מֻתַבַּאדֶל (3504)
בינוני פועל
תְבַּאדַל (6395)
תַבַּאדֹל (8606)
מַצְדַר (שם פעולה)
מִטַ׳לַّה (6397)
עַרִישֵה (4292)
נרדפות ערבית
מַוְעֵד (6400)
לִקַאא׳ (1374)
נרדפות ערבית
מַוְעֵד (6400)
אַחַ׳ד׳ מַוְעֵד (5949)
צירופים
נַטַ׳ר (6402)
וֻגְ׳הֵת נַטַ׳ר (1420)
דומה בערבית
נַטַ׳ר (6402)
וֻגְ׳הֵת נַטַ׳ר (1420)
צירופים
נַטַ׳ר (6402)
וֻגְהֵת נַטַ׳ר (5837)
צירופים
נַטַ׳ר (6402)
נַטְ׳רַה (7046)
נרדפות ערבית
צַ׳רַט (6404)
צַ׳עַ׳ט (5497)
דומה בערבית
פַלַאח (6405)
תַוְפִיק (760)
נרדפות ערבית
פַלַאח (6405)
נַגַ׳אח (1242)
נרדפות ערבית
פַלַאח (6405)
פַלַّאח (3585)
דומה בערבית
אִבְּיַץّ׳ (6410)
אַבְּיַץ׳ (549)
אחרים
אִבְּיַץّ׳ (6410)
בַּיַّץ׳ (7633)
אחרים
יַמַّא (6416)
אִםّ (575)
אחרים
יַמַّא (6416)
מַאמַא (1277)
נרדפות ערבית
פַצַ׳ח (6431)
פַצִ׳יחַה (4531)
אחרים
נַהְפֵה (6434)
נַהְפֵה (7351)
דומה בערבית
אִצְטַאד (6440)
צַיַّאד (2138)
אחרים
מֻחְ׳תַאר (6444)
מַחַ׳אתִיר (7221)
יחיד - רבים
סַוַא (6447)
סַוַא (3651)
כפילות
דַלִיל (6448)
דַלִיל (3775)
משמעות נוספת בעברית
דַלִיל (6448)
דַלִיל (6769)
משמעות נוספת בעברית
דַלִיל (6448)
אַדִלֵﬞה (8380)
יחיד - רבים
מִנְהַאג׳ (6452)
חֻ׳טַّה (2173)
אחרים
דַ׳נְבּ (6481)
חַ׳טִיֵّה (4124)
נרדפות ערבית
עַדַ׳ר (6482)
רִצִ׳י ען (5597)
נרדפות ערבית
שַאוַר (6484)
מֻשַאוַרַה (8494)
מַצְדַר (שם פעולה)
כּוּע (6494)
כּוֹע (4837)
דומה בערבית
בִּדִי (6509)
בַּלַّש (1218)
נרדפות ערבית
מֻחַארֵבּ (6514)
מֻקַאתֵל (6515)
נרדפות ערבית
צַפַّר (6523)
צַפְרַה (5814)
נגזרות
צַפַّר (6523)
זַמַّר (6522)
דומה בעברית
חַכַּא (6524)
חַלַק (6525)
משמעות נוספת בעברית
חַלַק (6525)
חַלַק (2175)
דומה בערבית
חַלַק (6525)
חַלַק (3497)
דומה בערבית
חַלַק (6525)
חַלַק (3707)
דומה בערבית
חַלַק (6525)
חַלַק (3708)
דומה בערבית
נִצֵח (6529)
נַאצֵח (4429)
נגזרות
נִצֵח (6529)
נַצְחַאן (5425)
נגזרות
חִלְף (6536)
תְחַאלַף (מַע) (6538)
אחרים
חִ׳תַאן (6537)
כִּלְמֵה (1215)
דומה בעברית
חִ׳תַאן (6537)
חִלְף (6536)
דומה בעברית
חִלוּ (6545)
בַּטַאטַא חִלְוֵה (3560)
צירופים
אַהְל (6549)
עֵילֵה (672)
משמעות נוספת בערבית
אַהְל (6549)
וּאִנְתֵ מִן אַהְלוֹ (4353)
צירופים
אַהְל (6549)
עַאאִלֵה (6639)
משמעות נוספת בערבית
אַהְל (6549)
חַמוּלֵה (6701)
משמעות נוספת בערבית
חַ׳תֵם (6551)
חַתֵם (6576)
דומה בערבית
אַבּוּ עַלִי (6554)
קַבַּצַ׳אי (1947)
נרדפות ערבית